4. spotkanie partnerów projektu ROSIE w Lublinie

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Lublinie rozpoczęło się 4. spotkanie partnerów projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa) połączone z drugą wizytą studyjną. Spotkanie ma służyć omówieniu bieżących kwestii związanych z realizacją projektu, którego budżet opiewa na 1,8 mln euro i angażuje partnerów z 8 krajów UE.

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony pracom związanym z realizacją poszczególnych pakietów tematycznych projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działania pilotażowego prowadzonego w 5 małych i średnich przedsiębiorstwach, również na Lubelszczyźnie. Ustalono harmonogram dalszych działań oraz omówiono metodologię i narzędzia, jakie posłużą do wdrażania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (OI)w MŚP.

Drugi dzień wizyty będzie okazją do szerszej promocji projektu i założeń OI wśród lubelskich przedsiębiorców w trakcie konferencji „Innowacje w praktyce” organizowanej na Arenie Lublin. W jej ramach odbędzie się bowiem Panel Dyskusyjny Odpowiedzialnych Innowacji z udziałem nie tylko partnerów projektu ROSIE, ale również przedsiębiorców zaangażowanych w działania pilotażowe na Lubelszczyźnie. Swoje dotychczasowe doświadczenia przekażą nam m. in. przedstawiciele firm EUREKA,  BIOTOP sp. z o.o. oraz INDUSTI sp. z o.o. (ich opinie dotyczące pilotażowego działania w projekcie dostępne są również w polskiej sekcji na stronie projektu).

Goście z 7 krajów partnerskich projektu ROSIE (Włoch, Węgier, Słowacji, Czech, Słowenii, Niemiec i Chorwacji) będą przebywać w Województwie Lubelskim do środy 4 kwietnia.

galeriaGALERIA