340 kilometrów nowych dróg

Na terenie województwa lubelskiego zostanie wybudowanych i zmodernizowanych prawie 340 km dróg gminnych i powiatowych oraz ok. 30 km infrastruktury rowerowej. Środki na ten cel pochodzą z RPO WL oraz z budżetu województwa. Całkowita wartość wszystkich projektów to przeszło 220 mln zł.

Samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie na modernizacje lokalnej infrastruktury drogowej. 20 powiatów otrzymało dotacje na budowę i przebudowę ponad 200 km dróg. Wszystko to  w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”.  

Skoordynowanie projektu składającego się z tylu zadań inwestycyjnych, przygotowanych przez 20 partnerów wymagało wielkiego zaangażowania i wytężonej pracy. Dzięki dobrej współpracy i wzajemnej pomocy udało nam się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na realizacje założonych celów – powiedział starosta powiatu lubelskiego, Paweł Pikula.

Dodatkowo, w ramach projektu powstanie prawie 30 km infrastruktury rowerowej w powiatach: lubartowskim, hrubieszowskim, opolskim, ryckim, łukowskim i parczewskim.

Dzisiaj widzimy jak ważny wpływ mają drogi na rozwój infrastruktury przemysłowej i gospodarczej naszego regionu. Popisaliśmy umowy na ponad 210 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki tym funduszom powiaty przebudują i zmodernizują ponad 200 km dróg. Realizacja tych zadań poprawi jakość dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dojazdu do pól, remiz, szkół oraz  do odległych, peryferyjnych obszarów powiatów – mówił marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski.

W tym roku władze województwa dodatkowo wygospodarowały środki na dofinansowanie innych projektów drogowych. Powiaty otrzymały 5,2 mln zł, za które powstanie ok. 28 km tras. Z kolei 37 gmin otrzyma 2,8 mln zł co pozwoli wybudować ok. 25 km dróg gminnych.  Ponad to, ze środków celowych budżetu województwa lubelskiego FOGR, 137 gmin otrzymało 6,2 mln zł, na wybudowanie ok. 86 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wsparcie samorządów pozwoli na poprawę jakości infrastruktury drogowej, która dla większości mieszkańców jest największą potrzebą. Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez województwo lubelskie będziemy mogli zmodernizować ok. 139 km dróg gminnych i powiatowych. Większość z nich to drogi wiejskie stanowiące dojazd do gruntów rolnych –  powiedział wicemarszałek, Grzegorz Kapusta.

Dzięki staraniom zarządu województwa lubelskiego powstanie 340 km dróg gminnych i powiatowych. Wszystko to w ramach programu „100 km dróg w każdym powiecie województwa lubelskiego na 100-lecie niepodległości”.