3000 umowa w ramach RPO podpisana

W poniedziałek, 29 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu 3000 umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Beneficjentem jest Zamojskie Centrum Edukacji Enigma, które planuje stworzyć w mieście żłobek. Wartość ogólna projektu to 1 496 148,00 zł, dofinansowanie z UE 1 421 340,60 zł.

– Poziom realizacji budżetu RPO powoduje, że znaleźliśmy się na 7. miejscu, wśród 16. województw, pod względem wydatkowania funduszy europejskich. Pamiętajmy, że te pieniądze mają na celu ożywienie regionów Polski, mają wyrównać nasze szanse z regionami starej Unii Europejskiej i dać nowy impuls do rozwoju. – podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

„Bajkowy żłobek” to tytuł projektu jaki planuje zrealizować Zamojskie Centrum Edukacji Enigma. W ramach inwestycji, której ogólna wartość to blisko 1,5 mln zł, wykonana zostanie m.in. adaptacja pomieszczeń żłobka i jego otoczenia do obowiązujących przepisów w zakresie opieki nad dziećmi, pojawi się niezbędny sprzęt, meble czy sprzęt sanitarny. Zatrudnione zostaną także opiekunki do dzieci.

– Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą edukacją, kształcimy osoby dorosłe w szkołach policealnych. Niedawno pojawił się również pomysł otworzenia żłobka. Zapotrzebowanie w Zamościu jest bardzo duże, dlatego zdecydowaliśmy się objąć tym projektem 64 dzieci. – wyjaśniła Elżbieta JędruszczakZamojskiego Centrum Edukacji Enigma.

 

Działania w ramach RPO

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 odbywa się poprzez wdrażanie dwóch działań:

  • 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego,
  • 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik oraz Wólka).

Projekty mogą być realizowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych oraz organizacje pozarządowe

 

Jak przebiega wdrażanie RPO WL?

Do 22 kwietnia 2019 r., jako województwo, zakontraktowaliśmy ponad 6,67 mld zł, (ponad 69,73% z około 9,57 mld zł dostępnych w całym RPO). Do końca marca do Brukseli udało się przekazać dokumenty potwierdzające prawidłowość wydatkowania i rozliczenia prawie 2,2 mld zł środków UE. W najbliższych dniach rozliczone z Komisją Europejską zostanie kolejne 197,44 mln zł środków UE. To zaś oznacza, że nasze województwo nie straci tak zwanej „rezerwy wykonania”. Zgodnie z umową z UE rezerwa wykonania to 6% wartości całego RPO. Ten, na pierwszy rzut oka niewielki, odsetek to w gotówce ponad 133,8 mln euro (ponad 550 mln zł). Teraz te miliony przypisane zostaną na realizację zadań zaplanowanych w RPO (tzw. Osi Priorytetowych). Ponad 96,2 mln euro zasili przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a ponad 37,6 mln euro trafi na wsparcie tzw. projektów miękkich.

galeriaGALERIA