29 szans na unijne pieniądze

Rok 2018 przyniesie 29 szans na pozyskanie funduszy unijnych. Do wzięcia miliard złotych! To jak wykorzystamy pieniądze jako region, zależy także od Ciebie! Sprawdź ofertę i złóż wniosek o dotację.

Środki na poprawę jakości życia mieszkańców

W 2018 roku ruszą konkursy, w których wsparcie otrzymają wykluczeni i zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy naszego województwa. Osoby bezrobotne, w tym z niepełnosprawnościami, otrzymają wsparcie, dzięki któremu zyskają szansę na znalezienie pracy. Łącznie na pomoc najbardziej potrzebującym Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przeznaczy 309 mln zł w czterech konkursach.

W przyszłym roku pojawią się kolejne konkursy, dzięki którym na mapie Lubelszczyzny pojawią się nowe miejsca opieki nad maluchami. Urząd Marszałkowski zarezerwował na to 40 mln zł. Dodatkowo pieniądze na ten sam cel – blisko 11 mln zł – będą miały do dyspozycji samorządy zrzeszone w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, na czele z Lublinem.

Urząd Marszałkowski zarezerwował też ponad 37 mln zł na dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz systemów zaopatrywania w wodę. Konkurs adresujemy głównie do samorządów. W efekcie kolejni mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają dostęp do wodociągów i kanalizacji.

Pieniądze dla przedsiębiorców

Na dotację mogą liczyć m.in. projekty wcielające w życie wyniki badań naukowych, dzięki którym firmy stworzą nowe produkty lub usługi. Ponadto 55 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy są zainteresowani udoskonaleniem lub stworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego. W budżecie na 2018 rok znalazły się również pieniądze (ponad 112 mln zł) na termomodernizację hal produkcyjnych i siedzib firm, wymianę ogrzewania oraz zakup nowoczesnych i ekologicznych linii technologicznych. Konkursy ogłosi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Aby na rynku pojawili się fachowcy

Lista zawodów, których brakuje w naszym regionie jest długa. To m.in.: kucharze, fryzjerzy, spawacze i mechanicy. W 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadzi dwa konkursy dotyczące kształcenia zawodowego.

Z jednej strony z funduszy (50,5 mln zł) skorzystają dorośli absolwenci szkół zawodowych, którzy będą uczestniczyć w specjalistycznych kursach zawodowych podnoszących ich umiejętności i zdolności praktyczne. Ponadto będą mogli wziąć udział w egzaminach potwierdzających ich kwalifikacje.

Z drugiej strony unijne dofinansowanie (29,5 mln zł) pozwoli na rozwinięcie współpracy popularnych zawodówek z pracodawcami i uczelniami wyższymi. W efekcie uczniowie będą praktykować i odbywać staże bezpośrednio w firmach i korzystać z technologii i laboratoriów dostępnych w przedsiębiorstwach oraz uczelniach wyższych. Podobnie jak dorośli, również uczniowie wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach i zajęciach pozwalających na zdobycie dodatkowych uprawnień. Z pieniędzy skorzystają też szkoły zawodowe, które wyposażą swoje pracownie najbardziej potrzebne narzędzia oraz sprzęt.

Harmonogram naboru wniosków