Roztocze z unijnymi dotacjami

3,2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 trafi do dwóch gmin na roztoczu.  Pieniądze zasilą  projekty, które dotyczą wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Dzięki tym środkom modernizujemy infrastrukturę turystyczną na Roztoczu. Co ważne, zyskają również mieszkańcy, na których domach pojawią się instalacje fotowoltaiczne – ocenia Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu województwa.    

Gmina Krasnobród zrealizuje projekt, dzięki któremu wykonana zostanie modernizacja zabytkowego parku otaczającego obiekty Sanatorium w Krasnobrodzie wraz z wybudowaniem promenady spacerowej z centrum miasta do parku. Ponadto gmina zagospodaruje teren rekreacyjny między parkiem a zalewem krasnobrodzkim, stworzy  turystyczną aplikację mobilną, witrynę www oraz ławkę z paneli solarnych. – Główny cel projektu to lepsze zagospodarowanie parku na terenie  zespołu pałacowo-parkowego i tym samym pełniejsze wyeksponowanie tego wszystkiego, co w zakresie walorów przyrodniczych ma do zaoferowania Krasnobród – tłumaczy Marcin Protas, zastępca dyrektora dep. Wdrażania EFRR – Na ten cel wypłacimy ponad 1,2 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Dwa projekty zrealizuje gmina Zwierzyniec. Pierwszy dotyczy zagospodarowania terenu w rejonie zbiornika wodnego „Rudka” na przyjazną turystom strefę rekreacji. – Gmina planuje m.in. zakup i montaż pomostu pływającego o długości 42 m oraz wykonanie ciągów pieszych na powierzchni około 15 arów – mówi dyrektor Protas – Dla wygody kąpiących się pomyślano też o kontenerze sanitarnym, który składać się będzie z dwóch kabin i pomieszczeń do przebierania – dodaje. Co ważne, obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, a woda użytkowa – podgrzewana przez panel solarny zainstalowany na dachu. Znajdzie się również miejsce dla ratownika. Zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci, stojak na rowery oraz system monitoringu. Całość otrzyma ponad 330 tys. zł dofinansowania.

Drugi projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy. – Zainstalowanych zostanie 148 zestawów na obiektach prywatnych. – rozwija Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu województwa – Warto dodać, że 8 takich instalacji pojawi się również na budynkach użyteczności publicznej – dodaje Bratkowski. Unia przekaże na ten cel blisko 1,7 mln zł. Dzięki tym funduszom zaprojektowany zostanie portal internetowy, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line.