Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy nr 2 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe.

Efektem realizowanych działań będzie podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i ewentualne zmiany w konkursu dostępne pod adresem: http://kompetencje.lubelskie.pl/ w zakładce: KONKURS GRANTOWY nr 2

Dane kontaktowe:

kompetencje.cyfrowe@lubelskie.pl

tel. 81 5371645

tel. 81 4781245