Inauguracja cyklu spotkań BIZNES LUBELSKIE

W Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie inauguracyjne cyklu regionalnych wydarzeń biznesowych pod nazwą BIZNES LUBELSKIE. Są to bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców, we wszystkich powiatach województwa lubelskiego, z udziałem najlepszych prelegentów.

Celem bezpłatnych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. W pierwszej części spotkania przedsiębiorcy i samorządowcy uzyskali informacje na temat współpracy na rzecz wzmocnienia eksportu i obsługi inwestorów; negocjacji, mediacji i arbitrażu w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami oraz rewolucji w przepisach w 2018 roku, zwłaszcza w kwestii  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli m.in. Grzegorz Kapusta – wicemarszałek województwa lubelskiego, Marek Dąbrowski z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jednocześnie Kierownik Lubelskiego Centrum Arbitrażu.

– Mamy stolicę województwa i miasta subregionalne, ale aby móc dalej skutecznie działać i dbać o równomierny rozwój regionu, konieczne jest przeniesienie współpracy w terenie aż do szczebla powiatowego. To jest przykład zsynchronizowanych działań, w ramach których powinniśmy zadbać o portfel inwestycyjny regionu, szczególnie po roku 2020.  – mówił wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Na zakończenie, o roli motywacji w biznesie mówił Robert Korzeniowski.  Opowiadał o tym jak istotne są marzenia stawiane za cel, który możemy realizować dzięki sile zespołu, w którym wszyscy są równi i na równi ciężko pracują. – Niezwykle ważna jest rutyna pracy codziennej. Ludzie biznesu lubią pokonywać trudności i rozwiązywać zadania, które sprawiają im satysfakcje. Takie elementy budują Nas, a każdy codzienny dzień może być dniem na medal – powiedział czterokrotny mistrz olimpijski.

Spotkania będą skierowane do obecnych i przyszłych eksporterów z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, reprezentujących m.in. sektor rolno-spożywczy, maszynowy, drzewno-meblarski oraz medyczny.

galeriaGALERIA