Pieniądze na kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego

Podpisaliśmy  i wręczyliśmy umowy w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Łączna kwota dofinansowania to 150 000 złotych.

– Mam nadzieję, że przyznane dofinansowanie przyczyni się m.in. do promocji lokalnych wydawnictw, pomoże uatrakcyjnić regionalne wydarzenia oraz przyczyni się do rozwoju naszych małych ojczyzn – mówił marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski.

W konkursie wzięło udział 38 podmiotów spośród, których 27 otrzymało dofinansowanie. Wsparcie zadań publicznych dotyczyło m.in. organizacji i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym, promocji twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych, jak również wsparcia ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja) oraz organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę.