W dniach 21 i 22 grudnia przekażemy łącznie 400 choinek mieszkańcom regionu. W Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej rozdamy po 100 pięknych, pachnących świerków.
          Co trzeba zrobić, żeby otrzymać choinkę od Zarządu Województwa Lubelskiego? Wystarczy przynieść dary w postaci żywności długoterminowej np. cukier, mąkę, mleko, ryż, makaron, kasze, konserwy itp.
          Gdzie trafią zebrane produkty? Chełm – Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Zamość – Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, Biała Podlaska – Caritas Diecezji Siedleckiej, Lublin – Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego województwa do wspólnej, przedświątecznej pomocy!