Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady.

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie. Od 2002 roku już 90-ciu nauczycieli z Polski wzięło udział w tych szkoleniach.

DLA KOGO?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8 oraz klasy gimnazjalne), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu „Ambasadorzy Muzeum POLIN”. Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu.

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie e-mailem na adres: edukacja@polin.pl 

do 24 marca 2019 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Muzeum POLIN tutaj: 
Kwestionariusz w języku polskim – POBIERZ TUTAJ >> 
Kwestionariusz w języku angielskim – POBIERZ TUTAJ >>

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie 1-12 kwietnia 2019 r. 

 

TERMINY

Terminy na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia. W 2018 roku odbyły się w następujących miejscach:

Holocaust Museum Houston, Houston, Texas, 11-15 czerwca 2018

Jewish Foundation for the Righteous Institute at Columbia University, NYC, 24-28 czerwca 2018

Appalachian State University in Boone, North Carolina, 21-26 lipca 2018

 

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.

 

Więcej informacji o programie >> (broszura do pobrania w formacie PDF)

 

Informacje na stronie Muzeum: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/edukacja-o-zagladzie-szkolenia-dla-nauczycieli-w-usa