Odpowiedzialne innowacje, rola regionalnych konsultantów ds. odpowiedzialnych innowacji oraz opracowanie narzędzi służących promocji tego zagadnienia wśród MŚP to tematy przewodnie spotkania warsztatowego, które w dniach 28-29 listopada br. odbyło się w Pradze (Czechy) w ramach projektu ROSIE (Responsible and Innovative SMEs in Central Europe). Gospodarzem spotkania było Czeskie Centrum Nauki i Społeczeństwa będące jednym z partnerów projektu.

W warsztatach odbywających się pod hasłem „Train the trainer” wzięło udział ponad 30 przedstawicieli partnerów projektu oraz ekspertów współpracujących w ramach realizacji projektu, których zadaniem było lepsze poznanie problematyki odpowiedzialnych innowacji oraz profilu i kluczowych cech przyszłych konsultantów ds. odpowiedzialnych innowacji. Spotkanie miało również na celu dopracowanie i przetestowanie narzędzia oceny poziomu zaawansowania MŚP w zakresie odpowiedzialnych innowacji. Warsztaty miały charakter praktyczny i nakierowane były na pracę w zespołach roboczych, które analizowały liczne studia przypadków, by wspólnie zwiększyć zrozumienie i problematykę innowacji rozwijanych i wdrażanych w odpowiedzialny sposób. W ramach prac w grupach poszczególne zespoły testowały narzędzia do weryfikacji podejścia MŚP w zakresach: etyka i równość płci, rządzenie i otwarty dostęp, zaangażowanie społeczne i edukacja naukowa.

Ponadto głównym wyzwaniem stojącym przed uczestnikami warsztatu było dopracowanie ankiet oceny w taki sposób, by skutecznie zachęcić przedsiębiorców do odpowiedzi na szereg pytań dotyczących podejścia firmy do odpowiedzialnych innowacji. Wypracowane założenia testowano na przykładzie czeskiego przedsiębiorstwa Help Service Remote Sensing (branża technologii geoinformacyjnych), którego przedstawiciel wziął udział w warsztatach i wyraził opinię na temat przygotowanej ankiety oceny.

W ramach spotkania uczestnicy pracowali również nad profilem konsultantów ds. odpowiedzialnych innowacji, którzy w dalszej części projektu będą starali się wdrażać koncepcję odpowiedzialnych innowacji w MŚP w swoich miastach i regionach. Drugi etap warsztatów „Train the trainer” zaplanowany jest na marzec 2018 r. w chorwackim mieście Zadar.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

galeriaGALERIA