Współpraca uniwersytecka z Użhorodem

W środę 5 czerwca 2019 roku Lublin odwiedził prof. Wołodymyr Smolanka, rektor Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, w celu podpisania porozumień o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W spotkaniach samorząd województwa reprezentowany był przez pana Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego.

Umowa o współpracy została zawarta z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez rektora prof. Stanisława Michałowskiego. Zakres współpracy obejmie m.in. wymianę kadry profesorskiej i wykładowców, wymiany studenckie, organizację kursów, staży i konferencji, oraz wspólne projekty badawcze i publikacje naukowe. W spotkaniu z rektorem UUN, przedstawicielami władz rektorskich UMCS i dyrektorami jednostek UMCS wziął udział z ramienia samorządu województwa wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Prof. Smolanka odwiedził także Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Rektor UM prof. Andrzej Drop podpisał z prof. Smolanką memorandum o współpracy pomiędzy uczelniami. Obie strony zobowiązały się do określenia konkretnych zakresów współpracy i wyraziły gotowość do wymiany studentów i kooperacji w zakresie dydaktyki.

galeriaGALERIA