Współpraca uniwersytecka z Prowincją Henan

17 września br. rozpoczęła się II edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji, wydarzenia, które stanowi platformę wymiany doświadczeń między samorządowcami naukowcami z Polski i zagranicy na temat szans oraz wyzwań, jakie dają nam relacje biznesowe oparte na innowacjach. W tym roku zaproszenie Marszałka Lubelskiego przyjęła delegacja Politechniki Henańskiej, mieszczącej się w Prowincji Henan, partnera Województwa Lubelskiego, z Wicerektorem uczelni, Panem Zhao Tongqian na czele.

Politechnika Henańska jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni w Prowincji Henan, a w przyszłym roku świętuje jubileusz 110-lecia powstania. Na studiach licencjackich kształci blisko 40 tys. osób, zaś na magisterskich, inżynierskich i doktoranckich około 3800, nie tylko z Chin, ale także z ponad 20 krajów świata.

Przedstawiciele Politechniki wzięli udział w inaugurującej ETI „Debacie Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego”, a także w panelach dotyczących podniesienie kwalifikacji naukowców w zakresie współpracy z gospodarką i zarządzania badaniami naukowymi oraz panelu motywującym młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Kluczowym punktem pobytu w Lublinie były spotkania na lubelskich uczelniach wyższych. Niezwykle inspirujące rozmowy odbyły się na jednej z najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce, Politechnice Lubelskiej, gdzie delegatów przyjął Wicerektor ds. studenckich, prof. Paweł Droździel. Tematyka dyskusji dotyczyła głównie nawiązania współpracy między wydziałami, co nie powinno być trudne, ponieważ oba uniwersytety oferują podobne kierunki studiów.

W obszarze zainteresowania strony chińskiej znajduje się wiele wydziałów, ale to inżynieria środowiska i tematy z nią związane należą do najważniejszych. Mimo oczywistych różnic wynikających z liczby studentów czy kadry dydaktycznej, obie strony widzą wiele pomysłów na działania, wśród nich wspólne projekty badawcze, wymiana kadry naukowej czy wymiany studenckie. Obie strony były żywo zainteresowane kontynuacją rozmów i obiecały pozostanie w ścisłym kontakcie. Obecna na spotkaniu dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PL poinformowała, że podstawą każdej współpracy jest umowa podpisana przez władze obu uczelni, w której obie strony określą zakres kooperacji. Podjęcie współpracy z kadrą naukową, zwłaszcza w kontekście realizacji projektów badawczych przez polsko-chińskie zespoły, m.in. program Sheng, było tematem rozmów z prof. Bartoszem Sołowiejem z Uniwersytetu Przyrodniczego, pełnomocnikiem Rektora UP ds. Innowacji. Strona chińska była ogromnie zainteresowana zakresem badań i tematów inicjowanych na lubelskim uniwersytecie. Naukowcy uzgodnili, iż w najbliższym czasie pozostaną w kontakcie celem uzgodnienia szczegółów współpracy, a także zaprosili władze UP do odwiedzenia Politechniki Henańskiej. Interesującym punktem programu było spotkanie w Centrum Polsko – Chińskim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to miejsce o charakterze naukowo-badawczym, współpracuje z innymi uniwersytetami kształcącymi w zakresie studiów sinologicznych, placówkami dyplomatycznymi oraz firmami polsko-chińskimi. Nauka języka chińskiego cieszy się ogromnym powodzeniem, a lubelska sinologia wciąż się rozwija. Jest to trzeci w Polsce ośrodek uniwersytecki, który daje możliwość nauki języka chińskiego nie tylko od strony teoretycznej i praktycznej, lecz posiada również w swej ofercie szeroką gamę zajęć w zakresie literatury, kultury, filozofii oraz historii Chin. W tym roku przy wsparciu merytorycznym i finansowym katedry Sinologii KUL i Centrum Polsko-Chińskiego KUL, wydano Słownik HSK (polsko – chiński) – pierwszą i jedyną do tej pory pozycję na rynku wydawniczym w Polsce, zawierająca pełne słownictwo, których znajomość wymagana jest przy przystąpieniu do państwowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK. Chińscy naukowcy otrzymali po egzemplarzu wydawnictwa, zwiedzili uniwersytet i wysłuchali historii uczelni, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.

Wizyta delegacji z Politechniki Henańskiej z Jiaozuo była również okazją do spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, który w 2005 roku podpisał list intencyjny o współpracy miast. Obecni na spotkaniu p. Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora UM Lublin oraz p. Małgorzata Błaszczyk-Osik – Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego podkreślili, że zarówno dla regionu i dla miasta współpraca lubelskich uczelni z partnerem zagranicznym jest jednym z priorytetowych działań. Realizacji tych celów służą umowy międzyregionalne, czego przykładem z pewnością jest podpisana przez Marszałka Województwa Lubelskiego w maju br. Umowa o współpracy między Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincja Henan (Chińska Republika Ludowa). Dzięki współpracy Lubelszczyzny i Prowincji Henan zapoczątkowano proces podpisania nowego porozumienia między Lublinem a Luoyang z Prowincji Henan, co z pewnością przyczyni się do zacieśnienia kontaktów polsko-chińskich.

Delegacja naukowców z Politechniki Henańskiej okazała się niezwykle inspirująca i pokazała, że przedstawiciele świata nauki mają nieograniczone możliwości współpracy, gdzie różnice kulturowe, językowe czy też odległość geograficzna nie stanowią barier.

galeriaGALERIA