Kazachstan, kraj z prężnie rozwijającą się gospodarką, jest jednym z pięciu perspektywicznych rynków zagranicznych wytypowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Obroty handlowe pomiędzy Polską a Kazachstanem osiągnęły w 2016 roku wartość 759 mln USD; pośród eksporterów do Kazachstanu nasz kraj zajmuje 16-tą pozycję, w gronie importerów natomiast – miejsce 17-te. Wspieraniu wizerunku Polski i polskiego biznesu w Kazachstanie służyć miało Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze (6.09.2017) oraz Narodowy Dzień Polski na Expo 2017 w Astanie (7.09.2017), w których to wydarzeniach udział wzięła delegacja przedstawicieli Województwa Lubelskiego, z wicemarszałkiem Grzegorzem Kapustą na czele.

Forum było punktem kulminacyjnym polskiej promocji gospodarczej na zakończonej 10 września Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. Prestiż wydarzenia podniósł udział prezydentów Polski i Kazachstanu: Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa. Podpisano łącznie 10 dwustronnych porozumień, m.in. memorandum o współpracy między polską firmą farmaceutyczną Polpharma a organizacją Kazakh Invest oraz memorandum o partnerstwie pomiędzy PTAK Warsaw Expo a Izbą Handlu Międzynarodowego Republiki Kazachstanu. W ramach Forum przeprowadzono trzy sesje tematyczne: „Finansowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych”, „Energetyka i wydobycie” oraz „Współpraca regionalna i rozwój infrastruktury”, w której uczestniczyli przedstawiciele Województwa Lubelskiego.

7 września miał miejsce Narodowy Dzień Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017. Część oficjalna wydarzenia obejmowała odegranie hymnów Polski i Kazachstanu oraz wciągnięcie na maszt flag narodowych, a także wystąpienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Premiera Kazachstanu Baktyżana Sagintajewa. Następnie odwiedzono Pawilon Polski – wizytówkę naszego uczestnictwa w Expo 2017. Na dwóch kondygnacjach zlokalizowano pięć stref, m.in. „Technologie”, „Las”, „Regiony”, w ramach których prezentowano polską interpretację tematu Wystawy, jakim była „Energia przyszłości”. W strefie „Technologie” można było zapoznać się z czystymi technologiami węglowymi, w tym technologią zgazowywania węgla i spalania biomasy. Strefa „Las” prezentowała bogactwo przyrodnicze polskich lasów oraz ich rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla. „Regiony” koncentrowały się natomiast na promocji polskich województw, ich potencjału gospodarczego i oferty kulturalnej; jako jeden z najważniejszych atutów Lubelszczyzny przedstawiono kapitał ludzki – młode, dobrze wykształcone kadry, rezultat funkcjonowania rozbudowanej bazy edukacyjnej. Do 30 sierpnia Pawilon Polski odwiedziło ponad 257 tys. osób.

Kwestia wizyty Wicemarszałka Kapusty na Expo 2017 w Astanie uzgodniona została podczas ostatniej wizyty przedstawicieli kazachskiego Obwodu Ałmatyńskiego w Lublinie, w dniach 23-24 lipca br. Wydarzenie to stanowi kolejny etap budowania trwałych relacji pomiędzy Województwem Lubelskim a Kazachstanem, zapoczątkowanych w 2012 r. i opierających się dotychczas na udziale w bieżących inicjatywach Ambasady Kazachstanu w Polsce oraz wydarzeniach organizowanych w Województwie Lubelskim (fora gospodarcze, konferencje, misje gospodarcze). Następnym krokiem w stronę partnerstwa ma być organizacja misji gospodarczej przedsiębiorców z Lubelszczyzny do Obwodu Ałmatyńskiego.