Wizyta przedstawicieli Obwodu Wołyńskiego

Ochrona środowiska i transport regionalny były głównymi tematami rozmów podczas jednodniowej wizyty delegacji z Ukrainy na czele z Sergeyem Kosharukiem, Zastępcą Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

15 marca 2017 roku Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego spotkali się z przedstawicielami Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Wizyta dotyczyła przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności sposobów segregacji, przetwarzania i utylizacji odpadów, regulacji prawnych dotyczących składowisk odpadów czy problemu nielegalnych miejsc składowania odpadów.

Członkowie delegacji odbyli spotkanie robocze z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Środowiska, a następnie w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili nowo powstały Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Zakład powstał przy współudziale środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Miasta Lublin. Jest to najnowocześniejsza instalacja służąca do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych we wschodniej Polsce, która jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, obejmuje swoim zasięgiem ponad 500 tys. mieszkańców Lubelszczyzny.

Podczas spotkania omawiany był również projekt połączenia kolejowego Chełm-Kowel. Rozmowy były kontynuacją obrad, które miały miejsce w Łucku 15 lutego 2017 r. Połączenie ułatwi dotarcie m.in. do Lublina bądź Rejowca, skąd można dojechać do Warszawy, Rzeszowa i Zamościa, co w praktyce oznacza możliwość dostania się do każdego miejsca w Polsce.