Wizyta delegacji z prowincji Henan

11 i 12 sierpnia na zaproszenie marszałka województwa lubelskiego przebywała delegacja z partnerskiej prowincji Henan z Wicegubernatorem Shu Qing na czele. Gubernatorowi towarzyszyła delegacja dyrektorów departamentów ds. turystyki, współpracy zagranicznej oraz handlu i inwestycji prowincji Henan, jak również grupa chińskich przedsiębiorców reprezentujących branżę turystyczną, inwestycyjną, logistyczną.

Pierwszym punktem pobytu Wicegubernatora Shu w Polsce był udział w Seminarium Handlowy i Inwestycyjnym Chiny (prowincja Henan) – Polska 2017 w Warszawie zorganizowane przez CCPIT Henan Sub-Council, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu i Polsko- Chińska Radę Biznesu. Seminarium poprzedziło spotkanie w wąskim gronie z udziałem Wicegubernatora prowincji Henan, marszałka województwa lubelskiego oraz m.in. przedstawicieli MSZ, PARP, PAIH i Chińskiej Rady Promocji Handlu Międzynarodowego.

Seminarium otworzył Wicegubernator prowincji Henan, który w swoim wystąpieniu zaprezentował prowincję Henan, jej historię i potencjał gospodarczy. Zaznaczył jak ważna dla Chińskiej Republiki Ludowej jest realizacja koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, która zakłada połączenie Azji i Europy nowymi szlakami morskim i powietrznymi, ale przede wszystkim lądowymi.

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, w swoim przemówieniu zaprezentował długa historię kontaktów między województwem lubelskim, a prowincją Henan, której początek sięga 2005 roku. Podjęcie współpracy z Chińską Republiką Ludową stwarza obiecujące perspektywy, zwłaszcza w kontekście inicjatywy Jednego Szlaku, Jednej Drogi, która jest sztandarowym projektem Rządu Chin. Nasz region od dłuższego czasu zacieśnia kontakty z partnerską prowincją Henan, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych. Intencją władz jest, aby suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach będący pierwszą stacją dla pociągów tzw. północnej nitki np. Zhengzhou – Małaszewicze/Hamburg stał się hubem transportowym, gdzie towary mogłyby być konfekcjonowane oraz transportowane przy wykorzystaniu transportu kołowego na Europę Środkowo-Wschodnią. Stanowiłoby to istotny impuls dla rozwoju lokalnej branży logistycznej. Jak zaznaczył marszałek w swoim wystąpieniu, współpraca międzyregionalna od blisko 3 lat nabrała nowego tempa i dotyka różnych dziedzin. Konsekwencją wspólnych działań jest organizacja w Lublinie wystawy „Trójkolorowej ceramiki z Luoyang”, unikatowej w skali światowej niezwykłej porcelany produkowanej w VII-X w., w czasie dynastii Tang, na której otwarcie marszałek zaprosił uczestników seminarium. Podsumowaniem wystąpienia marszałka była prezentacja potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego i wspólnych działań z partnerem chińskim.

Seminarium zakończyło się rozmowami b2b, które były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wieloletniej współpracy z blisko 40 największymi chińskimi firmami prowincji Henan m.in. z branży spożywczej, lotniczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej. Województwo lubelskie reprezentowały firmy: Port Lotniczy Lublin, Międzynarodowe Targi Lubelskie SA, Nestorówka, Deli Food. Po zakończeniu seminarium w Warszawie,  Shu Qing – Wicegubernator prowincji Henan wraz z 13 osobową delegacją przyjechał do Lublina na spotkanie z marszałkiem województwa lubelskiego, podczas którego kontynuowano kwestie intensyfikacji kontaktów między naszymi regionami.

Najbliższym wspólnym wydarzeniem będzie wystawa trójkolorowej ceramiki z Luoyang, której otwarcie zaplanowano na 26 października marszałek zaprosił delegację z prowincji Henan. Jak zaznaczył Sławomir Sosnowski na wstępie, kalendarz naszych działań jest dość intensywny. Jesteśmy w trakcie omawiania szczegółów umowy o współpracy między województwem lubelskim a prowincją Henan, która mogłaby zostać podpisana w przyszłym roku. W dokumencie tym zawarte zostaną kwestie najważniejsze z punktu widzenia regionu – czyli rozwój gospodarczy, wymiana kulturalna, edukacja, wymiana studentów oraz promocja turystyki. Ostatnia z wymienionych branż jest nowym, interesującym obszarem, którego rozwój przyniesie korzyści obu regionom. Przedstawiciele lokalnych firm zauważyli, że w turystyce europejskiej trend przesuwa się na wschód Europy, coraz więcej wycieczek obejmuje Polskę, Węgry, Czechy, Słowację, co niewątpliwie jest szansą dla Lubelskiego na rozwój w tym kierunku. Przedstawiciel Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaprezentowany potencjał turystyczny województwa lubelskiego, zaś marszałek potwierdził gotowość naszego regionu do udziału w Forum Turystyki w prowincji Henan, które odbędzie się w maju 2018 roku.

Jak zaznaczył marszałek, województwo lubelskie jest prężnie rozwijającym się regionem z lotniskiem, które z roku na rok rozbudowuje siatkę połączeń i któremu przybywa pasażerów nie tylko z województwa lubelskiego, ale również z sąsiadujących regionów. Strona chińska jest świadoma potencjału naszego lotniska, czego wyrazem było podpisanie podczas na zakończenie spotkania memorandum miedzy Portem Lotniczym Lublin, a Przewodniczącym Zarządu firmy Rozwoju i Inwestycji Lotnictwa Cywilnego Henan Co., Ltd. W niniejszym dokumencie strony potwierdzają gotowość wzajemnego wsparcia celem zwiększenia liczby połączeń pasażerskich i towarowych z Lublina do Chin i przyspieszenia rozwoju rynków lotniczych Lublina i Zhengzhou.

Wicegubernator prowincji Henan podziękował marszałkowi za wspieranie współpracy i zaznaczył, że liczna delegacja przedstawicieli chińskiej administracji i przedsiębiorców jest wyrazem szacunku dla władz naszego regionu, zaś obecność na seminarium w Warszawie blisko 150 przedsiębiorców świadczy o ogromnym zainteresowaniu polskim rynkiem inwestycyjnym. Prowincja Henan jest intensywnie rozwijającym się regionem ze stale wzrastającym PKB, który wynosi 400 mln RMB. Prowincja Henan chciałaby zbudować węzeł komunikacyjny w Polsce i stale go rozwijać. Wicegubernator Shu podczas pobytu w Polsce spotkał się z przedstawicielami PKP Cargo, z którymi rozmawiał o wzmocnieniu statusu połączenia Zhengzhou – Małaszewicze – Hamburg, ponieważ na trasie pociągu jest 3 dni przestoju, zaś intencją obu stron jest skrócenie tego czasu.

Kolejne spotkanie władz obu regionów okazało się niezwykle inspirujące i pelne merytorycznych dyskusji. Województwo lubelskie i prowincja Henan są dynamicznie rozwijającymi się regionami, nastawionymi na współpracę na wielu płaszczyznach. Finalizacja działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy z pewnością otworzy naszym przedsiębiorcom, uczelniom, jednostkom kultury, a także mieszkańcom wiele nowych możliwości.