Wizyta delegacji z Obwodu Tarnopolskiego

Delegacja z Obwodu Tarnopolskiego wzięła udział w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestie dotyczące zarządzania projektami, certyfikacji produktów ekologicznych, współpracy w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 a także opracowania strategii rozwoju na poziomie regionalnym. Przedstawiciele Obwodu Tarnopolskiego odwiedzili również Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego omówiono możliwości wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia strategii regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu. Przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju oraz Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości przedstawili doświadczenia Województwa Lubelskiego w przygotowaniu m.in. strategii rozwoju, strategii współpracy transgranicznej czy strategii innowacji.

Ważnym elementem rozmów było też ustalenie potencjalnych kierunków współpracy na lata 2021-2027. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń z zakresu formalnego przygotowania projektów. Obwód Tarnopolski jest objęty Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Program zapewnia finansowanie dla niekomercyjnych inicjatyw międzynarodowych w zakresie m.in. opieki zdrowotnej, ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego czy infrastruktury.

Na zakończenie wizyty delegacja odbyła wizytę studyjną w Muzeum Wsi Lubelskiej. Podczas spotkania z Dyrektor Muzeum, Bogną Bender-Motyką, strony przeprowadziły rozmowy na temat potencjalnych kierunków współpracy pomiędzy lubelskim skansenem a muzeami na wolnym powietrzu z obwodu tarnopolskiego. Goście zapoznali się z wydarzeniami organizowanymi przez lubelskie muzeum takimi jak Gotowanie w Skansenie, Obieraczki Kapuściane czy Wykopki w Skansenie.

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Tarnopolskim na podstawie umowy o współpracy z 2018 roku.

galeriaGALERIA