Wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w województwie lubelskim

W wtorek 6 marca gościem marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego był Ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Knott. Głównym celem przyjazdu ambasadora  było spotkanie z Marszałkiem oraz przedstawicielami firm z Województwa Lubelskiego  współpracującymi z partnerami z Wielkiej Brytanii.

W tym dniu w LCK odbyły się również warsztaty Ekspansja firmy do Wielkiej Brytanii: możliwości inwestycyjne i eksportowe dla polskich firm”, których celem było omówienie oraz przedstawienie różnych scenariuszy i strategii, jakie firmy mogą zastosować, aby rozwijać swój biznes i inwestować w UK.

W trakcie spotkania z ambasadorem marszałek podkreślił, że Województwo Lubelskie pracuje bardzo intensywnie nad zacieśnieniem i rozszerzeniem relacji z brytyjskimi partnerami. Naszą misją jest wsparcie przedsiębiorców z Lubelszczyzny w ich ekspansji na zagraniczne rynki, w tym również do Wielkiej Brytanii. Kraj ten jest drugim największym partnerem handlowym Polskim. W 2016 roku wymiana handlowa między naszymi państwami wyniosła ponad £15 miliardów (ok. 72 miliardów złotych), a Wielka Brytania była drugim największym rynkiem eksportowym dla polskich towarów. Znacząca część polskiego eksportu jest generowana przez firmy z województwa lubelskiego, które coraz śmielej inwestują na Wyspach Brytyjskich. Wśród spółek z Lubelszczyzny, które zainwestowały w UK bądź eksportują tam z powodzeniem swoje towary czy usługi są między innymi Mostostal Puławy S.A., Verano, Spiżarnia Sp. z o.o. czy Pol-Inowex Sp. z o.o. Przedstawiciele tych firm mieli okazję podzielić się z ambasadorem swoimi doświadczeniami w prowadzeniu biznesu z partnerami z Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na duże możliwości i wzrastające zainteresowanie współpracą polsko-brytyjską, w marcu br. Województwo Lubelskie będzie dwukrotnie promować swój potencjał gospodarczy w Londynie podczas prestiżowych wydarzeń – Dni Otwartych Instytutu Dyrektorów oraz konferencji „Sourcing in Emerging Europe”. Marszałek  wspomniał również, że nasz region intensyfikuje działania mające na celu rozwój innowacji, realizujemy w tej dziedzinie wiele ciekawych projektów z partnerami zagranicznymi. W tym kontekście zachęcił ambasadę i przedstawicieli świata nauki z Wielkiej Brytanii do udziału w organizowanej we wrześniu br. drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji.

W trakcie spotkania ambasador odniósł się również do kwestii Brexitu i jego wpływu na obustronne relacje z Polską oraz innymi krajami UE. Rząd Wielkiej Brytanii oraz Komisja Europejska są w trakcie kolejnych etapów negocjacji dotyczących sposobu ułożenia relacji po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Ambasador podkreślił, ze w interesie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Polski i innych krajów członkowskich UE jest by zmiany, które zostaną wprowadzone po Brexicie były jak najmniej dotkliwe dla obydwu stron. Dotychczas udało się zawrzeć porozumienie dotyczące praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, które pozwala im zachować wszystkie swoje prawa obywatelskie, w tym pozostanie w UK po opuszczeniu przez nią UE. W dalszym ciągu wiele kwestii pozostaje do uzgodnienia, na tym etapie nie można jeszcze przewidzieć konsekwencji jakie poniesie za sobą Brexit np. w relacjach handlowych. Ambasador zaznaczył jednak, że patrzy bardzo optymistycznie w przyszłość naszych stosunków. Podkreślił, że relacje polsko-brytyjskie są bardzo dobre, jego misją na kolejne lata pracy w Polsce jest sprawienie by były jeszcze lepsze. Ambasada planuje w przyszłości wiele wydarzeń, których celem będzie zacieśnianie współpracy polsko-brytyjskiej, zarówno współpracy gospodarczej, jak i naukowej (szczególnie w dziedzinie innowacji), a także  zacieśnienia zwykłych relacji między społecznościami polskimi i brytyjskimi, których bardzo wiele łączy. Będąc pod wrażeniem dotychczasowych osiągnięć oraz ambitnych planów Lubelszczyzny, Ambasador potwierdził, że z przyjemnością skorzysta ze wsparcia naszego województwa w promowaniu dobrych polsko-brytyjskich stosunków oraz dalszemu ich rozwijaniu.