Wizyta ambasadora Kazachstanu

W dniach 23-24 lipca w Lublinie gościła delegacja przedstawicieli kazachskiego Obwodu Ałmatyńskiego, z zastępcą Akima tego regionu, Omarem Żaksyłykiem, na czele. W delegacji udział wziął także JE Ambasador Republiki Kazachstanu w RP, Margułan Bajmuchan. Województwo Lubelskie jest pierwszym odwiedzonym przez Ambasadora Bajmuchana regionem Polski.

Głównym celem wizyty były rozmowy na temat współpracy pomiędzy podmiotami z Obwodu Ałmatyńskiego i Lubelszczyzny w zakresie służby zdrowia, a także w innych obszarach: gospodarki i rolnictwa. Podczas spotkania wielokrotnie nawiązywano do wezwania prezydenta Kazachstanu Nazarbajewa do aktywnego zacieśniania relacji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie delegacji z Marszałkiem Województwa, Sławomirem Sosnowskim. W trakcie rozmów Akim Żaksyłyk niejednokrotnie podkreślił elementy łączące obydwa regiony: podobny profil gospodarczy, oparty o rolnictwo, oraz zbliżoną liczbę ludności. Marszałek Sosnowski wskazywał natomiast na dziedziny, w których widzi potencjał dla  korzystnej dla obu stron współpracy: przetwórstwo mleczne i owocowo-warzywne, przemysł maszynowy, meblarski, farmaceutyczny, jak również współdziałanie instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Wstępnie uzgodniono zasady organizowania misji gospodarczych do Obwodu Ałmatyńskiego, poruszony został również temat udziału Marszałka w targach Expo-Astana we wrześniu 2017 roku.

Następnie przedstawiciele Obwodu Ałmatyńskiego wraz z Ambasadorem Bajmuchanem odwiedzili Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. Podczas rozmów z dyrekcją i lekarzami szczególną uwagę poświęcono kwestiom  zarządzania i finansowania szpitali – zagadnieniom ważnym ze względu na podejmowane aktualnie w Kazachstanie reformy służby zdrowia. Strona kazachska wyraziła zainteresowanie przygotowaniem programu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami lubelskimi a kazachskimi, przede wszystkim ginekologami-położnikami i przedstawicielami specjalizacji dziecięcych.

Głównym tematem spotkania z przedstawicielami lubelskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji był udział młodych Kazachów w prowadzonym przez szkołę projekcie bezpłatnych studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim, prowadzonych w języku angielskim, finansowanym ze środków EFS. Uczelnia potwierdziła gotowość przyjęcia na te studia 35 osób z Obwodu Ałmatyńskiego. Ostatnim punktem programu była wizyta w Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim: przedstawiciele Obwodu Ałmatyńskiego z zachwytem oglądali ten unikatowy zabytek sztuki średniowiecznej.

Na zakończenie wizyty obydwie strony wyraziły przekonanie, że spotkanie to będzie początkiem efektywnej i satysfakcjonującej współpracy na wielu płaszczyznach: przede wszystkim gospodarki i rolnictwa, których potencjał w Województwie Lubelskim spotkał się ze znacznym zainteresowaniem przedstawicieli Kazachstanu, a także ochrony zdrowia, edukacji i kultury. Uzgodniono, że następnym krokiem do zacieśnienia kontaktów dwustronnych będzie wizyta Marszałka Sosnowskiego oraz przedsiębiorców z Lubelszczyzny w Kazachstanie.