Wigilia online w Domu Polski Wschodniej

Świąteczne życzenia oraz przekazanie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli były okazją do spotkania marszałków województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym roku nietypowo, bo bez tradycyjnego łamania się opłatkiem, ale po raz pierwszy w formule online.

Wigilia DPW to nie tylko okazja, by podsumować dotychczasową działalność biur regionalnych, ale też czas, by zaplanować inicjatywy na kolejny rok.  Wszyscy podkreślali, że nie był to najłatwiejszy rok, a rozwijająca się pandemia  pokrzyżowała wiele planów, pozostałe zaś odbyły się w formie zdalnej. Mimo tego Marszałkowie stwierdzili, że Dom Polski Wschodniej dobrze poradził sobie w nowej rzeczywistości i zrealizował wszystkie zadania możliwe do wykonania online. Obecny na Wigilii Artur Orzechowski, Ambasador RP w Belgii, złożył również życzenia świąteczne i podziękował Marszałkom za wszystkie działania, które z powodzeniem promują regiony wschodniej Polski na arenie unijnej.

Podczas spotkania świątecznego Województwo Warmińsko-Mazurskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej Województwu Lubelskiemu. Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i obiecał, że koordynacja Województwa Lubelskiego będzie czasem intensywnej pracy i realizacji założonych celów, zwłaszcza w kontekście zaplanowanego Kongresu Regionów Trójmorza, w którym Dom Polski Wschodniej będzie uczestniczył jako współorganizator jednego z panelów. Ponadto w czerwcu przyszłego roku Województwo Lubelskie organizuje Seminarium na temat programów Interreg, które stanie się okazją do debaty nad możliwością nawiązywania przyszłych partnerstw. Będzie to okazja do zaprezentowania doświadczeń województw makroregionu Polski Wschodniej w realizacji programów Interreg: programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. W Planie przyszłorocznych działań dla DPW ujęte są wydarzenia takie jak: spotkania hybrydowe lub wirtualne z ekspertami ds. polityk unijnych, biznesu, gospodarki, wizyty studyjne, seminaria czy też duże wydarzenia gospodarcze.

Na zakończenie Marszałek Jarosław Stawiarski złożył wszystkim uczestnikom spotkania wigilijnego jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne.