Wernisaż wystawy „Wielcy Myśliciele Wielkiego Stepu. Historia i kultura Kazachstanu”

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 12 września 2019 roku otwarto wystawę „Wielcy Myśliciele Wielkiego Stepu. Historia i kultura Kazachstanu”. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Organizatorami wystawy są: Margulan Baimukhan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu, Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Władysław Sokołowski – Ambasador Polski w Kazachstanie i Kirgizji (2004–2007), Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, z którego zbiorów pochodzi większość eksponatów. Pozostałą część udostępniła Ambasada Kazachstanu w Polsce.

Podczas wernisażu głos zabrał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Nawiązał on do łączącego Polaków i Kazachów trudnego epizodu historii. Polacy, którzy zostali zesłani do Kazachstanu, spotkali się tam z ciepłym przyjęciem i wsparciem lokalnej ludności. Wnieśli także swój wkład w kulturę i rozwój tego państwa, co jest doskonałym punktem wyjścia do budowania obecnych relacji.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Województwo Lubelskie odwiedził Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu JE Margulan Baimukhan, którego w urzędzie marszałkowskim przyjęli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Podczas spotkania ustalono, że w bliskiej przyszłości zorganizowane zostanie spotkanie biznesowej grupy roboczej. Województwo Lubelskie podpisało w 2018 roku protokół ustaleń z Obwodem Ałmatyńskim, który daje podstawy do budowania współpracy.

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających w godzinach pracy biblioteki w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4 do 12 października 2019 roku. Wstęp wolny.

galeriaGALERIA