Unijne środki dla szkolnictwa zawodowego

Dzięki unijnemu dofinansowaniu uczniowie i nauczyciele ze szkół zawodowych w Lublinie, Janowie Lubelskim i Puławach wzięli udział w szkoleniach i warsztatach w szkołach zawodowych w Czechach i Francji. Współfinansowany z programu Erasmus+ projekt CIVEEL „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” umożliwił ponad 20 uczniom z Polski, Czech i Francji odbycie tygodniowych staży międzynarodowych. Projekt objął szkoły o profilu chemicznym, hotelarsko-gastronomicznym, rolniczym oraz transportowym.

Doświadczenie zdobyte podczas koordynacji projektu zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym podręczniku. Każdy zainteresowany przygotowaniem podobnego przedsięwzięcia może skorzystać z zebranych w nim materiałów. Poza spostrzeżeniami koordynatorów dotyczącymi organizacji współpracy na szczeblu międzynarodowym ,w podręczniku znajdują się przykłady dokumentacji projektowej i narzędzi ewaluacyjnych.

Dokument dostępny jest w języku polskim tutaj i w języku angielskim tutaj.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld EUR. Projekt CIVEEL został dofinansowany kwotą blisko 160 tys. EUR i został zrealizowany od września 2017 do sierpnia 2019.