Trzecie spotkanie Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

Już po raz trzeci przedstawiciele MŚP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego spotykają się, aby rozmawiać o potencjale i rozwoju odpowiedzialnych innowacji w Województwie Lubelskim. Grupa Interesariuszy projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa) aktywnie działa na rzecz zdiagnozowania aktualnej sytuacji w obszarze odpowiedzialnych innowacji (RI) na Lubelszczyźnie, potrzeb związanych z ich wprowadzaniem oraz rekomendacji wsparcia w tym zakresie. Uczestnicy spotkania podają analizie mocne i słabe strony województwa, jak również korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem RI na poziomie regionu.

Dzisiejsze spotkanie oficjalnie rozpoczyna również okres realizacji fazy pilotażowej II Etapu Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ramach projektu. Wyłonionych w ramach otwartego konkursu 5 przedsiębiorstw już wkrótce zainicjuje swoją współpracę z ekspertem ds. odpowiedzialnych innowacji mającą na celu zdiagnozowanie aktualnego potencjału każdej firmy w tym obszarze, a następnie wdrożenie RI w swojej firmie. W tej fazie projektu udział wezmą następujące przedsiębiorstwa:

  • Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie
  • Edu Katarzyna Antosiewicz
  • Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.
  • Industi sp. z o.o.
  • POLSPRAY Dawid Malinowski

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

galeriaGALERIA