Study Tours to Poland – młodzież z krajów Partnerstwa Wschodniego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

W ramach programu wizyt studyjnych w Polsce (Study Tours to Poland), prowadzonego przez Fundację KReAdukacja, 17 października 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników aktualnej edycji programu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego: Jerzym Kaczmarskim, zastępcą dyrektora departamentu organizacyjno-prawnego, Małgorzatą Błaszczyk-Osik, zastępcą dyrektora departamentu gospodarki i współpracy zagranicznej oraz pracownikami tego departamentu.

Tematami, które poruszono podczas spotkania było funkcjonowanie samorządów w Polsce oraz współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego. Uczestnicy programu Study Tours to Poland, studenci z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii, zapoznali się z kompetencjami samorządowymi przede wszystkim na poziomie województwa, ale także powiatu i gminy. Szczególnym zainteresowaniem z ich strony cieszyły się zagadnienia dotyczące decentralizacji władzy publicznej w Polsce oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego. W kontekście współpracy zagranicznej najwięcej pytań dotyczyło oczywiście relacji Województwa Lubelskiego z regionami krajów, z których pochodzą uczestnicy programu.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim zapoczątkowało 10-dniową wizytę młodzieży w Polsce. Poza zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego uczestnicy programu poznawać będą także historię naszego kraju i jego ustrój polityczny, warunki i sposoby działania organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, zwiedzą Lublin i Lubelszczyznę oraz Warszawę, wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych, odbędą praktyki w lubelskich mediach.

Spotkania z młodzieżą biorącą udział w programie STP należą już do tradycji Urzędu – poprzednie miało miejsce w kwietniu br. Jednym z głównych długofalowych celów tego rodzaju wydarzeń jest wypracowanie u młodych ludzi postaw sprzyjających kształtowaniu przez nich w przyszłości świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Nawiązują się też niewątpliwie kontakty i znajomości, które mają szansę przynieść owoce w postaci wspólnych przedsięwzięć międzyregionalnych czy międzynarodowych.

Organizatorem spotkania był Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL.

galeriaGALERIA