Study Tour To Poland w urzędzie marszałkowskim

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski spotkał się ze studentami z Białorusi, Ukrainy i Rosji, przebywającymi w Lublinie w ramach programu Study Tours To Poland. Program wizyt  studyjnych na Lubelszczyźnie realizowany jest przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja z Lublina.

Wicemarszałek Wojciechowski mówiąc do młodzieży o dialogu opartym na prawdzie przytoczył dopełniające słowa arcybiskupa Stanisława Budzika: „Oprócz prawdy potrzeba w tym dialogu – ostatecznie w pojednaniu – miłości”. Opowiadając studentom ze Wschodu o pracy w samorządzie, wicemarszałek podkreślił znaczenie synergii pomiędzy rządem a samorządem, pozwalającej osiągnąć lepsze efekty współpracy, a także o wspólnych projektach i wyzwaniach polsko-ukraińskich między innymi w dziedzinie ekologii.

Program Study Tours To Poland jest skierowany do wyróżniającej się młodzieży z Europy Wschodniej. Jego istotą jest zainspirowanie uczestników do obywatelskiego zaangażowania i stania się liderami życia społecznego w ich krajach. Trwająca w dniach 13-23 października 2019 wizyta to dla młodych ludzi okazja do licznych spotkań z przedstawicielami urzędów, uczelni, organizacji pozarządowych, a także do poznania wartości kulturowych regionu.  W urzędzie marszałkowskim zapoznali się z funkcjonowaniem organów samorządu lokalnego na poziomie regionu, powiatu i gminy, podziałem kompetencji pomiędzy urzędem wojewody a zarządem województwa oraz historią reformy samorządowej w Polsce. Doświadczenia z reformy samorządowej i administracyjno-terytorialnej są obecnie niezwykle aktualnym zagadnieniem w relacjach z partnerem ukraińskim w świetle wdrażanej obecnie na Ukrainie zmian w tej sferze.

W zakresie współpracy zagranicznej prowadzonej przez Województwo Lubelskie szczególne miejsce zajęło omówienie projektów realizowanych we współpracy z najbliższymi regionami sąsiednimi: Obwodem Lwowskim, Wołyńskim i Brzeskim, a także pozostałymi regionami partnerskimi na Ukrainie. Większość projektów realizowana jest w ramach dostępnego dla trzech krajów Instrumentu Sąsiedztwa z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

galeriaGALERIA