Spotkanie Marszałka Stawiarskiego z Przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski spotkali się z Przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Witalijem Kowalem. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie rolnictwa, gospodarki, turystyki i zarządzania regionalnymi portami lotniczymi.

Podczas spotkania Przewodniczący Kowal podkreślił wagę współpracy gospodarczej Województwa Lubelskiego i Obwodu Rówieńskiego. Okazją do pogłębienia relacji w zakresie rolnictwa będzie Agroforum w Równem zaplanowane na 18 października br. do udziału w którym Przewodniczący zaprosił przedstawicieli sektora rolniczego z województwa lubelskiego.

Rozmówcy zgodzili się co do znaczenia silnych więzi pomiędzy regionami z Polski i Ukrainy dla stabilnego i bezpiecznego rozwoju obu państw. Poruszyli też kwestię wymiany doświadczeń w kwestii zarządzania lasami. W Obwodzie Rówieńskim planuje się założenie klastra drzewnego, który ułatwi współpracę przedsiębiorców reprezentujących tę gałąź gospodarki.

Rozmowy dotyczyły również turystyki i zarządzania regionalnymi portami lotniczymi. Obwód Rówieński może pochwalić się zabytkami architektury świeckiej i sakralnej, do których można zaliczyć m. in. zamek Ostrogskich w Dubnie oraz w Ostrogu, pałac Lubomirskich w Dubnie i Chodkiewiczów w Młynowie a także kościół św. Jana Chrzciciela w Dąbrowicy czy kościół św. Antoniego w Korcu.

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Rówieńskim na podstawie Umowy o współpracy z 2011 r.