Spotkanie Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

Po kilkumiesięcznej przerwie swoje prace wznowiła Grupa Interesariuszy projektu ROSIE. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkali się ponownie, aby rozmawiać o wdrażaniu modelu odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tym etapie realizacji projektu partnerzy bogatsi są o doświadczenia wynikające z działań pilotażowych w zakresie odpowiedzialnych innowacji prowadzone w pięciu przedsiębiorstwach na Lubelszczyźnie tj.  

  • Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie
  • Edu Katarzyna Antosiewicz
  • Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.
  • Industi sp. z o.o.
  • POLSPRAY Dawid Malinowski

Dzięki doświadczeniom uczestników działań pilotażowych dyskusja na temat proponowanego przez ekspertów zewnętrznych modelu wdrażania odpowiedzialnych innowacji w regionie pozwoliła na jego uaktualnienie w odniesieniu do realiów lokalnych MŚP i specyfiki ich działalności. Zdefiniowane zostały etapy wdrażania modelu jak i poszczególne kroki pozwalające na realizację odpowiedzialnej innowacji.

Zaproponowany model będzie jeszcze konsultowany na drodze kontaktów roboczych pomiędzy interesariuszami, a jego ostateczny kształt będzie stanowił istotny element Mapy Drogowej na rzecz Odpowiedzialnych Innowacji opracowywanej dla Województwa Lubelskiego w ramach projektu ROSIE.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

galeriaGALERIA