SCALE-UP: Wizyta studyjna online w Nottingham

5 listopada odbyła się kolejna wizyta studyjna online organizowana przez jednego z partnerów projektu SCALE UP – Miasto Nottingham (Wielka Brytania).

Brytyjscy partnerzy przedstawili uczestnikom spotkania swoje trzy dobre praktyki dotyczące wspierania MŚP, w szczególności skalowania biznesu. Pierwsza przedstawiona praktyka to Big House Accelerator. To program realizowany w partnerstwie z Nottingham Trent University oraz siecią Innovate UK and Knowledge Transfer oferujący wsparcie dla kreatywnych rozwijających się firm, które wykorzystują nowe bądź istniejące technologie do rozwiązywania problemów rynkowych. Wsparcie udzielane jest w postaci indywidualnego doradztwa biznesowego, warsztatów, dostępu do ekspertyz i badań naukowych oraz dostępu do sieci inwestorów i doświadczonych firm z branży technologicznej. Kolejna praktyka – Employability, to program pomagający w przyciąganiu i rekrutowaniu młodych talentów – absolwentów uczelni, którzy również mogą odegrać duża rolę w rozwoju danej firmy. Partnerzy z Nottinhgam przedstawili również inicjatywę UpScaler, która oferuje specjalistyczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw szybko rozwijających się lub z potencjałem rozwoju. Up Scaler to partnerstwo Nottingham Schools of Business (Nottingham Trent University) oraz Izby Handlowej East Midlands Chamber. Wsparcie programu obejmuje między innymi warsztaty dla firm, udział w sieci biznesowej, granty na szkolenia oraz staże dla absolwentów uczelni. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli również okazję poznać opinię beneficjentów poszczególnych programów, którzy zaprezentowali w jaki sposób udział w programie/projekcie wpłynął na rozwój ich biznesu.

W ramach projektu SCALE UP (INTERREG EUROPA), każdy z partnerów (w tym Województwo Lubelskie) utworzył grupę roboczą, która służy swoją wiedzą z danego zakresu oraz ocenia potencjał przeniesienia danej praktyki lub programu w swoim regionie.