Rozpoczynamy nabór do fazy pilotażowej – II etapu programu odpowiedzialnych innowacji w ramach projektu rosie – odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

Bądź jednym z przedsiębiorstw w Polsce, które skorzystają z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak również stać się bardziej konkurencyjna wobec innych firm działających na rynku. 

Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają możliwość udziału w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji (Etap II).  Obejmować on będzie indywidualne wsparcie doradcze z przedsiębiorstwami uczestniczącymi w Programie w zakresie:

  • wstępnej i pogłębionej oceny potencjału przedsiębiorstwa w zakresie koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji;
  • stworzenia indywidualnego planu działania wraz z zestawem rekomendacji;
  • wdrażania działań usprawniających z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi opracowanych w projekcie ROSIE;
  • monitorowania rezultatów fazy wdrożeniowej indywidualnego planu działania;
  • promocji MŚP uczestniczących w Programie Odpowiedzialnych Innowacji

MŚP uczestniczące w Programie Odpowiedzialnych Innowacji otrzymają stosowny Certyfikat wystawiony przez Organizatora. 

Do udziału w naborze zaproszone są przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów, które:

  1. uczestniczyły w Szkoleniu nt. Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w trybie stacjonarnym lub on-line (link do szkolenia)
  2. posiadają status MŚP zgodnie z definicją Komisji Europejskiej (szczegółowe informacje);
  3. działają na terenie województwa lubelskiego;
  4. stosują zasady pomocy państwa.

Aplikacje spełniające w/w kryteria  będą akceptowane w kolejności  chronologicznej zgłoszenia oraz na podstawie Listu Motywacyjnego (link). Do Fazy pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji zostanie wybranych maksymalnie 5 MŚP.Uczestnik naboru jest zobowiązany do złożenia Zgłoszenia oraz Deklaracji Pomocy Publicznej 7 września 2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
Grottgera 4, 20-029 Lublin|
Otwarte Zaproszenie – Program Odpowiedzialnych Innowacji „ROSIE”

Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl 
Tel. 81 537 16 21

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin Rosie Program Odpowiedzialnych Innowacji

Obowiązek informacyjny

Zał. 1 – otwarte zaproszenie

Zał. 2 – zgłoszenie

Zał. 3 – do regulaminu

Zał. 4 – zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 5 – oświadczenie nt. powiązań wnioskodawcy

Zał. 6 – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 7 – umowa – nabór

Zał. 8 – do regulaminu – oświadczenie o pomocy de minimis