Przez Roztocze na dwóch kołach

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Roztoczu, utworzenie Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, popularyzacja marki „Roztocze” oraz dobre praktyki współpracy samorządów i organizacji pozarządowych były głównymi tematami konferencji odbywającej się w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”.

Największe miasto Roztocza, Lwów, było miejscem spotkania przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy. 30 sierpnia br. uczestnicy konferencji pt. „Rola i znaczenie kadry w promocji i popularyzacji walorów przyrodniczych i dziedzictwa przyrodniczego regionu Roztocze” dyskutowali o przyszłości turystyki w tej transgranicznej krainie geograficznej w kontekście granic państwowych, rozpoznawalności marki i stanu infrastruktury turystycznej.

Konferencja to jeden z elementów projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego przez partnerów z Polski i Ukrainy, w tym Województwo Lubelskie. Dzięki finansowaniu z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na terenie Roztocza mają powstać punktu obsługi rowerzystów, nowe szlaki rowerowe i wieże widokowe. Jednocześnie w ramach promocji inicjatywy odbędą się warsztaty, szkolenia, rajdy rowerowe i konkursy po obu stronach granicy.

Roztocze to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych na Lubelszczyźnie. W całym transgranicznym regionie znajdują się dwa parki narodowe (Roztoczański po stronie polskiej i Jaworowski po stronie ukraińskiej), które 19 czerwca weszły w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Głównym celem utworzenie rezerwatu jest ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego regionu. Na świecie znajduje się ponad tylko 701 takich rezerwatów. Więcej informacji o rezerwacie można znaleźć tutaj.

galeriaGALERIA