Poświęcenie odnowionych cmentarzy z okresu I Wojny Światowej

Poświęcenie już dwudziestego drugiego odnowionego cmentarza na terenie województwa lubelskiego, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas I Wojny Światowej odbyło się w dniu 28 września 2017 r. w Kamieniu Kolonii, w Gminie Łaziska. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża z partnerskiego regionu Województwa Lubelskiego – Kraju Związkowego Styria, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, duchowieństwa, lokalnych samorządów, Konsulatu Honorowego Austrii w Lublinie, Nadleśnictwa w Kraśniku oraz mieszkańcy Gminy Łaziska.

W dniu 29 września poświęcono kolejny odrestaurowany cmentarz, w gminie Hańsk. W 2018 roku rozważane są prace renowacyjne kolejnych cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Kraśnik. Odrestaurowanie miejsc pamięci o żołnierzach poległych w wyniku krwawych walk toczonych w miejscowościach na terenie województwa lubelskiego odbywa się przy współudziale i wsparciu Austriackiego Czarnego Krzyża, który angażuje młodzież w upamiętnienie historii oraz poległych.

Jak powiedział płk Dieter Allesch, Przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża w Styrii: „Cmentarze wojenne powinny dawać przestrogę również w czasach pokoju, przypominając o tym co działo się w Europie w ostatnich stuleciach”.

W granicach województwa lubelskiego mieści się ok. 200 nekropolii będących miejscem spoczynku żołnierzy, którzy oddali swoje życie podczas walk w okresie Wielkiej Wojny.

galeriaGALERIA