O współpracy biznesu, nauki i administracji publicznej podczas Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego

Zakończyła się Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego zorganizowana przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL oraz Dom Europy, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej. Dwa panele dyskusyjne dotyczące sieciowania partnerstw w ramach inteligentnych specjalizacji regionów oraz dobrych praktyk we współpracy nauki i biznesu przyciągnęły gości z Polski, Białorusi, Holandii i Ukrainy. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było podpisanie Protokołu ustaleń pomiędzy Województwem Lubelskim a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową oraz Tarnopolską Radą Obwodową (Ukraina). Debata odbyła się w ramach trwającego Europejskiego Tygodnia Innowacji.

Celem zorganizowanej po raz pierwszy Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego była wymiana doświadczeń w zakresie sieciowania współpracy w kontekście inteligentnych specjalizacji regionów europejskich oraz współpracy nauki, biznesu i administracji. Wśród panelistów znaleźli się Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Michiel Scheffer – Członek Zarządu Prowincji Gelderland, Ołeksandr Hanuszczyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Paweł Hajduk – SIGMA S.A., prof. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska, Ivan Kulchytskyy – Agencja Europejskich Innowacji (Ukraina), prof. Valeriy Fedoreyko – Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka oraz Mariusz Sagan – Urząd Miasta Lublina.

Podczas Debaty Województwo Lubelskie postawiło kolejny krok na drodze współpracy z partnerem ukraińskim. Protokół ustaleń podpisany przez przedstawicieli obu władz regionalnych Obwodu Tarnopolskiego: Stepana Barnę – Przewodniczącego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Wiktora Owczaruka – Przewodniczącego Tarnopolskiej Rady Obwodowej ustala założenia przyszłej współpracy takie jak integracja europejska, wspólne przygotowanie projektów, współpraca gospodarcza, promocja przedsiębiorczości, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz edukacja. Pierwszym efektem nowo podpisanego protokołu jest współpraca w obszarze dziedzictwa kulturowego. Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Muzeum Regionalne im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu podpisały 7 listopada br. umowę o współpracy i rozpoczęły prace nad przyszłymi wspólnymi projektami. Rozwija się również współpraca w zakresie edukacji. W ramach wizyty delegacji z Obwodu Tarnopolskiego odbyło się spotkanie sieciujące pomiędzy przedstawicielami Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka i Politechniki Lubelskiej. Rozmowy miały na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Obwód Tarnopolski znajduje się w centralnej części zachodniej Ukrainy, a jego populacja wynosi ok. 1 milion osób. Dominującą gałęzią gospodarki w regionie jest przemysł rolno-spożywczy, który stanowiąc 27% regionalnej wartości dodanej brutto zatrudnia co trzeciego pracownika w regionie. Obwód znajduje się w obszarze Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, co umożliwia organizacjom oraz jednostkom administracji z Województwa Lubelskiego przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych w ramach niniejszego programu. Podobnie jak Lubelskie, Obwód Tarnopolski stanowi prężny ośrodek akademicki. W Obwodzie uczy się 10 tysięcy uczniów szkół zawodowych oraz blisko 45 tysięcy studentów uczelni wyższych. Powstało tam również pierwsze w Ukrainie Regionalne Centrum Startupów przy Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Ivana Puluja. W całym regionie działają jeszcze dwie uczelnie o statusie narodowym:Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka oraz Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny.

Udział w Europejskim Tygodniu Innowacji wzięła również delegacja z partnerskiej Prowincji Gelderland, w której składzie znalazł się m.in. członek Komitetu Regionów Michiel Scheffer. Pozostałymi punktami wizyty Holendrów w Lublinie były spotkania z przedstawicielami Regionalnego Biura Energii UMWL, Klastra Eko-Energetycznego, Oddziału Handlu i Promocji Inwestycji oraz Oddziału Współpracy Regionalnej i Zagranicznej UMWL. Przedstawiciele Prowincji Gelderland zapoznali się z potencjałem gospodarczym Województwa Lubelskiego, inteligentnymi specjalizacjami regionu a także strukturą instalacji oraz źródłami finansowania OZE. W trakcie spotkania z Marszałkiem Sławomirem Sosnowskim uzgodniono kierunki przyszłych działań w ramach współpracy międzyregionalnej, takie jak współpraca w zakresie wymiany startupów, realizacja wspólnych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii m. in. w ramach programów INTERREG lub Horyzont 2020 oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie turystyki, w tym turystyki rowerowej. Podczas wizyty w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznego przedstawiciele Prowincji Gelderland zapoznali się również z działalnością i projektami.

Geldria znajduje się w środkowo-wschodniej Holandii. Stolicą regionu jest Arnhem, miasto znane z historii II wojny światowej – wielu polskich żołnierzy brało udział w operacji „Market Garden”, poległo i zostało pochowanych w Holandii. Z kolei na Lubelszczyźnie znajduje się miejsce bardzo ważne dla Holendrów. Jest to Sobibór koło Włodawy. Istniał tu hitlerowski obóz zagłady, w którym zostało zamordowanych ponad 30.000 holenderskich Żydów.

Drugim ważnym miastem Prowincji jest Nijmegen (161 000 mieszkańców) – najstarsze miasto Holandii (założone ok. 2000 lat temu). Jest to miasto studenckie. Działa tu Uniwersytet Radboud (Katolicki Uniwersytet Nijmegen) – jeden z najbardziej zaawanso­wanych instytutów nowoczesnych technologii żywnościowych na świecie. Aktualnymi obszarami współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Prowincją Gelderland są m.in. polityka transportowa, gospodarka wodna oraz współpraca społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego odbyła się 7 listopada br. w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne Europejskiego Tygodnia Innowacji.

galeriaGALERIA