Nowy Gubernator Obwodu Wołyńskiego z wizytą w Województwie Lubelskim

6 lutego 2020 roku Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przyjął w Urzędzie Marszałkowskim przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Yuriya Pohuliaiko, który objął urząd w grudniu 2019 roku. Była to pierwsza oficjalna wizyta nowego gubernatora w naszym województwie. Gubernatorowi towarzyszyła delegacja z regionu, w skład której weszli także Przewodnicząca Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryna Vakchovych, Oleksandr Trokchanenko, wicegubernator oraz Igor Chulipa, Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

Jedną z najważniejszych kwestii podnoszonych podczas rozmowy były wspólne przejścia graniczne. Strona ukraińska pracuje nad modernizacją i rozszerzeniem infrastruktury po swojej stronie przejścia Jagodzin-Dorohusk, mając w planach na najbliższą przyszłość także inwestycje w drogi od granicy do Kowla i Łucka. Po polskiej stronie również planowane są inwestycje infrastrukturalne na trasie Lublin-Łuck – we wrześniu ubiegłego roku Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu planowanej budowy trasy S12 na odcinku Piaski-Dorohusk z 2025 na 2021 rok.

Strona ukraińska zaproponowała także, by na rzece Bug, w miejscu gdzie od dziesięciu lat odbywają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki, ustawić most tymczasowy czynny w letnim sezonie turystycznym. Każdorocznie podczas trzydniowego wydarzenia po moście pontonowym przez tymczasowe przejście graniczne przechodzi ponad 40 tysięcy ludzi. Strona ukraińska przygotowała odpowiednie pisma. Marszałek zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by należycie rozpatrzeć propozycję partnerów z Wołynia.

Kolejnym projektem jest rewitalizacja kompleksu pałacowego Radziwiłłów w Ołyce. Strona ukraińska wpisała ten projekt do priorytetów regionalnego programu rewitalizacji dziedzictwa historycznego na lata 2019-2024, w związku z czym planowane jest sfinansowanie odbudowy ze środków budżetu państwa. Jednocześnie zwróciła się do strony polskiej z prośbą o wsparcie projektu na liście projektów strategicznych planowanych w ramach nowej edycji Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Obwód Wołyński jest jednym z najstarszych partnerów Województwa Lubelskiego. Aktywna współpraca prowadzona jest na mocy umowy podpisanej 1 października 2002 roku i obejmuje wiele obszarów. Obwód Wołyński wraz z Województwem Lubelskim, Obwodem Brzeskim na Białorusi i dwoma rejonami Obwodu Lwowskiego zrzeszone są w Związku Transgranicznym Euroregion Bug.