Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów

Europejski Komitet Regionów wystąpił z inicjatywą polegającą na utworzeniu sieci „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów”. Sieć umożliwi demokratycznie wybranym władzom lokalnym i regionalnym spotkanie się na forum politycznym w celu opracowania i rozpropagowania propozycji dotyczących polityki i finansowania UE z myślą o integracji migrantów, a także wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań.

Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z Komisją Europejską i kilkoma stowarzyszeniami europejskimi: Eurocities, Radą Gmin i Regionów Europy, Konferencją Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy, Zgromadzeniem Regionów Europy. Ponadto Europejski Komitet Regionów pragnie włączyć do sieci lokalne i regionalne samorządy i stowarzyszenia  w celu zagwarantowania jej wymiaru lokalnego i uwzględnienia realiów krajowych.

Miasta i samorządy terytorialne zainteresowane przystąpieniem do sieci mogą zgłosić się za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE pod adresem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegrationInitiative