Maseczki ochronne z Chin w Województwie Lubelskim

W ramach współpracy Województwa Lubelskiego z Chińską Republiką Ludową oraz Ambasadą ChRL w Polsce, Prowincja Hunan podarowała Lubelszczyźnie 10 tys. maseczek ochronnych. Początkowo Chińczycy zadeklarowali pomoc w postaci 5 tys. sztuk, jednak liczba ta wzrosła dwukrotnie. Jak zadeklarował Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski, darowizna jest wyrazem dobrej woli i ogromnym wsparciem dla jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.

Środki ochrony indywidualnej wspomagających terapię COVID-19 zostały przekazane lekarzom, pielęgniarkom, personelowi szpitali, a także domom pomocy społecznej z terenu naszego regionu.