Marszałek Jarosław Stawiarski panelistą w warsztatach Inteligentna Kolej dla Zielonej Odbudowy UE

20 października Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył w warsztatach odbywających się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 w Brukseli, na których spotkali się czołowi przedstawiciele europejskiego sektora kolejowego.

W wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, zwrócił też uwagę na wyzwania stojące przed koleją europejską oraz odniósł się do zaleceń Komitetu Regionów, którego jest sprawozdawcą.

–  Kolej to jeden z najbardziej zrównoważonych, energooszczędnych i najbezpieczniejszych sposobów transportu. Jeśli chcemy realnie myśleć o osiągnięciu neutralności klimatycznej, musimy ją promować i inwestować w jej rozwój większe środki. – mówił marszałek Stawiarski. – Ustanowienie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei oraz aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron tj. władz krajowych i regionalnych, jest szansą na osiągnięcie istotnego postępu na rzecz poprawy systemu kolejowego Unii Europejskiej. – dodał.

Podczas spotkania zadane zostało pytanie dotyczące kolejowego wymiaru inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako sztandarowego polskiego przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

W opinii marszałka Stawiarskiego rozwój tej sieci kolei stworzy atrakcyjną alternatywę dla krajowych lotów krótkodystansowych w Polsce.

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej.