Mapa drogowa dla odpowiedzialnych innowacji

Rezultaty projektu Rosie (Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP) zostały zaprezentowane podczas konferencji on-line w dniu 29 kwietnia br., w której udział wzięli przedstawiciele samorządów, świata nauki i przedsiębiorców.

Do jednej z najważniejszych faz projektu należał etap wdrożeniowy, podczas którego 5 małych i średnich przedsiębiorstw implementowało założenia odpowiedzialnych innowacji do swojej działalności. W ich efekcie 3 przedsiębiorstwa zaktualizowały lub opracowały Kodeksy Etyczne definiujące wartości, jakimi będą się kierować w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych firmy. Wprowadzone rozwiązania dotyczyły również zaangażowania publicznego i otwartego dostępu m.in. do danych i badań naukowych, jakie są wykorzystywane w trakcie procesu innowacyjnego. W czasie spotkania on-line swoimi doświadczeniami i wrażeniami podzielił się m.in. Pana Jan Góźdź, właściciel firmy EUREKA. Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie. Linia produkcyjna płatków zbożowych o wartościach zdrowotnych, jaką stworzyła firma Eureka jest doskonałym przykładem zrównoważonego działania, przy którego tworzeniu zostały wzięte pod uwagę elementy odpowiedzialnych innowacji.

Ponadto wśród głównych, wymiernych efektów ponad dwuletniej współpracy różnych środowisk w ramach projektu ROSIE będzie Mapa Drogowa stanowiąca wskazówkę, w jaki sposób zintegrować społecznie, etycznie i środowiskowo odpowiedzialne innowacje ze strategiami biznesowymi MŚP i polityką regionalną, w tym  Regionalną Strategią Innowacji. Na podstawie badań, przeprowadzonej diagnozy poziomu odpowiedzialnych innowacji w województwie lubelskim, konsultacji z przedsiębiorcami i samorządami wypracowano listę zaleceń dla wszystkich interesariuszy regionalnych zaangażowanych w budowanie potencjału zrównoważonych innowacji na poziomie regionalnym. Jako dokument o charakterze strategicznym Mapa Drogowa będzie prezentować m.in. model wdrożenia odpowiedzialnych innowacji w przedsiębiorstwach i rekomendacje dotyczące działań pozwalających w dalszej perspektywie na rozwój i wdrażanie koncepcji OI w MŚP Województwa Lubelskiego. Już w najbliższych tygodniach dokument Mapy Drogowej będzie dostępny na stronie projektu ROSIE.

Agenda spotkania

galeriaGALERIA