Lwów świętuje dni partnerstwa

Województwo Lubelskie wzięło udział w Festiwalu Partnerstwa we Lwowie. W ciągu trzech dni wystąpiło kilkanaście zespołów z Polski i Ukrainy, odbyły się warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz otwarto wystawy fotografii z Województwa Lubelskiego oraz Warmińsko Mazurskiego. W ramach Festiwalu odbyło się również Forum Partnerstwa, podczas którego zostały omówione tematy dotyczące reformy służby zdrowia, zrównoważonego rozwoju terenów górskich oraz dyplomacji kulturalnej.

Tegoroczny festiwal Partnerstwa odbył się w dniach 8 – 10 września. Wspólne stoisko Województwa Lubelskiego oraz Miasta Lublina cieszyło się zainteresowaniem zarówno turystów jak i mieszkańców Lwowa, którzy korzystając z wyśmienitej pogody, licznie przybyli na rynek miasta. Jazz, muzyka inspirowana elementami zaczerpniętymi ze wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy a także poezja śpiewana wyznaczyły rytm Festiwalu. Wystawa „Dendroformy” Henryka Ciuty, „Dawny Lublin”, „Zabytki Lublina w fotografii Piotra Maciuka” oraz pokaz polskich i ukraińskich filmów krótkometrażowych stanowiły o jego kolorycie wizualnym. Obie lubelskie wystawy składają się na wyjątkowy wizerunek największych zabytków a także wielokulturowej tradycji tego 700-letniego miasta. Dużą popularnością cieszyła się kapsuła promująca Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo, w której przy pomocy kina 5D można było odbyć wycieczkę rowerową wzdłuż szlaku. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej z Kijowa zorganizował także konferencję prasową dla dziennikarzy. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkunastu redakcji, którzy pytali o szczegóły dotyczące szlaku, jego oznakowania oraz infrastrukturę. Pojawiły się również pytania dotyczące ewentualnej rozbudowy trasy a także o jej promocję na Ukrainie.

Od dwóch lat Festiwal Partnerstwa to wydarzenie nie tylko kulturalne. W tym roku już po raz drugi zorganizowane zostało Forum Partnerstwa czyli zestaw paneli dyskusyjnych dotyczących bieżących zagadnień we współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy.

W panelu dyskusyjnym „Reforma służby zdrowia gwarancją pomyślnej decentralizacji: doświadczenie Polski, perspektywy Ukrainy” wraz z m. in. Romanem Iłykiem, Wiceministrem Ochrony Zdrowia Ukrainy, Jerzym Michalakiem Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Januszem Hamryszczakiem Wiceprezydentem Przemyśla wystąpiła Ewa Płocica-Poślednik, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ramach dyskusji przedstawiciele strony polskiej przedstawili dotychczasowe doświadczenia płynące z reform służby zdrowia. Istotnym elementem dyskusji były również rozważania nad ewentualnym kształtem planowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy systemowej szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Festiwal Partnerstwa organizowany jest przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie przy wsparciu Rady Miasta Lwowa oraz Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. W tym roku odbyła się już jego szósta edycja.