Lubelskie przedsiębiorstwa do fazy pilotażowej projektu ROSIE wybrane!

Zakończył się nabór do fazy pilotażowej II Etapu Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ramach projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP.

Zgodnie z §5 ust.2. Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji (Etap II) w ramach WPT3 RI Pilot Action  w projekcie ROSIE (Interreg Europa Środkowa) wybranych zostało 5 przedsiębiorstw:

  •  Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie
  • Antosiewicz.Edu Katarzyna Antosiewicz
  • Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.
  • Industi sp. z o.o.
  • POLSPRAY Dawid Malinowski

Przedsiębiorstwa te spełniają warunki uczestnictwa w otwartym naborze, uczestniczyły w programie szkoleniowym w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji oraz dokonały zgłoszenia w formie i terminach określonych w Regulaminie.

Wyboru MŚP do fazy pilotażowej dokonano w dniu 10 września br.