Ambasada USA w Polsce serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości współpracy z amerykańskimi ośrodkami akademickimi i kulturalnymi w ramach dwóch inicjatyw: Programu Grantów Ambasady USA oraz Fulbright Slavic Award.

Program grantowy jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego to znaczy: organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i oświatowych, mediów oraz osób fizycznych. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. Projekt, w ramach którego ubiegamy się o grant, powinien być ukierunkowany na następujące obszary tematyczne: zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości, relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich, przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM (science, technology, engineering, arts and math), wiedza o mediach, bezpieczeństwo międzynarodowe a także kultura amerykańska.

Nabór wniosków będzie się odbywał w dwóch turach: jesiennej (obecna) i wiosennej. Granty wynoszą do 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu). Termin składania wniosków w edycji jesiennej to 31 grudnia 2017 roku. Więcej informacji o tym programie możemy znaleźć na stronie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Drugi program, o charakterze akademickim, jest skierowany do pracowników dydaktycznych, zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych oraz specjalizujących się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fullbright Slavic Award umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami w roku akademickim 2018-2019 na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Stypendium odbywa się w University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures (wyjazd na 6 miesięcy) lub University of Illinois, Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics (wyjazd na 4 miesiące).

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 roku. Bardziej szczegółowe informacje na temat naboru do udziału w programie są dostępne na stronie poświęconej FSA.