IV Międzynarodowe Forum Kontaktów Biznesowych w Brześciu

Na początku kwietnia Województwo Lubelskie zaprezentowało ofertę inwestycyjną, gospodarczą i turystyczną podczas IV Międzynarodowego Forum Kontaktów Biznesowych w Brześciu na Białorusi. Na czele delegacji władz naszego regionu stanął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

– Chciałbym aby Obwód Brzeski oraz miasto Brześć były ważnym kierunkiem naszego zainteresowania, mam na myśli Program Polska-Białoruś-Ukraina, którego obecna edycja kończy się w 2020 roku, musimy przygotować wspólne projekty infrastrukturalne, kulturalne czy gospodarcze. Kolejnym ważnym punktem naszej współpracy jest utworzenie wspólnego produktu turystycznego, pokazanie piękna Województwa Lubelskiego oraz Obwodu Brzeskiego. – powiedział Wicemarszałek podczas swojego wystąpienia w trakcie Forum.

Tegoroczne Forum Kontaktów Biznesowych, które odbywało się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r., stanowiło okazję do nawiązania współpracy w takich branżach gospodarki jak produkcja żywności i napojów, materiałów budowlanych, towarów przemysłu lekkiego i chemicznego, przemysłu maszynowego, rolnictwa, transportu i turystyki. Stoisko Województwa Lubelskiego cieszyło się dużym powodzeniem nie tylko wśród przedsiębiorców. Mieszkańcy Brześcia mogli zapoznać się również z ofertą turystyczną naszego regionu.

W ramach oficjalnej wizyty Wicemarszałek Stefaniuk spotkał się z przedstawicielami władz Obwodu Brzeskiego: Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Podczas rozmów poruszone zostały tematy dotyczące współpracy transgranicznej po roku 2020, utworzenia wspólnego produktu turystycznego oraz wzajemne wsparcie dla organizowanych wydarzeń sportowych. 

Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem Brzeskim na podstawie umowy o współpracy przygranicznej zawartej w 2000 r.

galeriaGALERIA