III Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu

Już po raz trzeci w Truskawcu w Ukrainie odbyło się Forum Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele samorządów, władz centralnych oraz programów wsparcia rozwojowego z Ukrainy, Polski, Węgier oraz Rumunii przez trzy dni dyskutowali m.in. nad perspektywami rozwoju i finansowania współpracy transgranicznej, zagadnieniami z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz szkolnictwa. Województwo Lubelskie w panelu pt. Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna po 2020: wspólnie działając na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza reprezentował Adam Wasilewski, radny Sejmiku Wojewódzkiego i Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.

15 -lecie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, było przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłości współpracy transgranicznej zarówno w aspekcie jej finansowania, jak
i planowanych przedsięwzięć. Była to również doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Zainicjowany w 2003 roku Program Polska-Białoruś-Ukraina jest obecnie największym programem pomocowym obejmującym granice lądowe UE. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach programu zainwestowano blisko 460 milionów EUR w celu zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych w regionach przygranicznych. W bieżącym Programie PL-BY-UA 2014-2020 aż 26 instytucji z terenu Województwa Lubelskiego uzyskało dofinansowanie dla swoich projektów.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna po 2020: wspólnie działając na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza, odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących zarówno dotychczasowych osiągnieć we współpracy transgranicznej jak przyszłych wspólnych wyzwań i projektów. Adam Wasilewski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Wojewódzkiego oraz pozostali prelegenci, w tym Przewodniczący Ołeksandr Hanuszczyn, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Oksana Yurynets, członek Rady Najwyższej Ukrainy, Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr Pilch, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Leszek Jan Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia alokacji w Europejskim Instrumencie Sąsiedztwa na polską część zewnętrznej granicy UE , która obecnie stanowi jedynie 2,4 % środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jednocześnie, przedstawiciel Województwa Lubelskiego podkreślił wagę Stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, przyjętego w czerwcu br., w którym zwrócono uwagę na konieczność utrzymania w nowej perspektywie po  2020 roku współpracy z partnerami niebędącymi członkami UE, tj. Ukrainą, Białorusią i Rosją oraz postulowano za zwiększeniem alokacji finansowej na programy współpracy transgranicznej z tymi państwami.

W trakcie Forum podpisano również umowę o realizacji wspólnego projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Partnerami projektu jest Gmina Zamość, Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, Euroregion Karpaty Ukraina,  Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy oraz Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Głównym celem projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.

Forum Rozwoju Regionalnego zorganizowane zostało przez Lwowską Radę Obwodową, Euroregion Karpaty – Ukraina oraz Stowarzyszenie Rad Lokalnych – Rady Lwowszczyzny. Tegoroczne forum składało się z ponad 20 paneli dyskusyjnych, skupiło 130 prelegentów oraz ponad 400 gości.