W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbywa się Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest, organizowana wspólnie przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina.

Konferencja stanowi okazję do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu. Daje także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i spotkań B2B.

W programie znajdują się wystąpienia ekspertów z Polski, Mołdawii i Ukrainy. Uczestnikom zostaną zaproponowane dwa segmenty tematyczne, z których jeden odbędzie się pod hasłem Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca, drugi zaś zatytułowany został Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium Polski, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, uwarunkowaniom prawno-podatkowym związanym z rejestracją działalności na rynku polskim i Unii Europejskiej, certyfikacji towarów oraz ofercie specjalnych stref ekonomicznych. W drugim dniu wydarzenia, 9 czerwca 2017 r., odbędzie się sesja wyjazdowa, mająca na celu zapoznanie uczestników Konferencji z osiągnięciami gospodarczymi Lubelszczyzny.