Ekonomia społeczna we współpracy z partnerem białoruskim

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dwudniową wizytą na Lubelszczyźnie przebywała delegacja białoruskich ekspertów w dziedzinie ekonomii społecznej, której przewodniczył wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Aleksander Rumak. Z delegacją w dniu 24 września spotkał się Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim poświęcone było prowadzonej przez województwo działalności w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Swoje doświadczenia i dobre praktyki zaprezentowane zostały na przykładzie między innymi Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Stowarzyszenia „Kuźnia Talentów”; Centrum Wsparcia Polityki Społecznej z subregionu Chełm – Zamość. Grupa projektowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie jest zaangażowana w koordynację licznych projektów ekonomii społecznej.                             

Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej skupiają się na:

  • informacji i promocji instrumentów Ekonomii Społecznej, pomocnych w uzyskaniu dotacji na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
  • animacji zwiększającej świadomość społeczności lokalnej, pobudzającej do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
  • doradztwie zachęcającym do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych,
  • szkoleniach i warsztatach wyjazdowych umożliwiających zapoznanie się bliżej z funkcjonowaniem i rozwijaniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
  • wspieraniu rozwoju zatrudnienia, przygotowaniu do aktywności zawodowej,
  • udzielaniu bezzwrotnych dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. Dla nowozatrudnionych pracowników spółdzielni oferowany jest bon szkoleniowy na dokształcenie, zmianę zawodu, przekwalifikowanie do wartości 3500 zł na osobę;
  • specjalistycznym doradztwu w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego w tym doradztwo prawne, księgowo-rachunkowe, marketingowe, osobowe. Doradztwo doświadczonych ekspertów z zakresu problemów codziennego funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa.

W ramach licznych spotkań odbyło się miedzy innymi seminarium z udziałem ekspertów z OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), spotkanie w UMCS w Lublinie nt. roli nauki w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, prezentacja działalności „Domu Nasutów” w dziedzinie ekonomii społecznej.