Delegacja z Włoch w Lublinie

Pierwszego czerwca 2019 r. Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego gościł w urzędzie marszałkowskim delegację z miasta Frosinone w regionie Lacjum we Włoszech. Frosinone jest miastem partnerskim Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i to właśnie na zaproszenie „Solidarności” delegacja przybyła do Lublina.

Delegacja wzięła udział w obchodach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Obecny był tam również Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. W krótkim przemówieniu marszałek Wojciechowski podziękował gościom z Frosinone za opiekę nad polskim cmentarzem wojskowym w rejonie Monte Cassino.

Podczas spotkania goście z Frosinone wyrazili zainteresowanie nawiązaniem partnerstwa z jednym z miast Województwa Lubelskiego.