Delegacja z Obwodu Wołyńskiego z wizytą w UMWL

Delegacja z Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej spotkała się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na czele z członkiem zarządu województwa lubelskiego Pawłem Nakoniecznym. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu nadzoru i zarządzania drogami.

Od 2018 roku na Ukrainie zacznie obowiązywać nowe prawo drogowe, które ma zdecentralizować sprawowanie nadzoru i zarządzanie drogami (poza drogami krajowymi). W związku z nowymi wyzwaniami przed jakimi staną Obwodowe Administracje Państwowe, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Oleksandr Stepanstov wraz z delegacją, w której skład wszedł m.in. dyrektor departamentu infrastruktury i turystyki, Ivan Myrka, dnia 14 lutego 2017 r. wziął udział w przygotowanym przez departament gospodarki i współpracy zagranicznej spotkaniu roboczym.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Andrzej Gwozda, oraz dyrektor departamentu polityki transportowej i drogownictwa UMWL, Michał Zdun, którym towarzyszyli pracownicy departamentu, zapoznali Ukraińców z funkcjonowaniem administracji dróg na szczeblu wojewódzkim. Szczególne zainteresowanie wzbudziła struktura organizacyjna, sposób finansowania i zarządzanie drogami na obszarze województwa.

Spotkanie robocze było kolejnym etapem w rozwijającej się współpracy Województwa Lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego. Obecnie partnerskie regiony starają się o dofinansowanie projektów drogowych na łączną sumę 14,1 mln EUR z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

galeriaGALERIA