Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego w ramach ETI

Zachęcamy do udziału w Debacie Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego, organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji (ETI) wraz ze Stowarzyszeniem „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy” w dniach 6-7 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Podczas Debaty, w dniu 7 listopada poruszone zostaną tematy dotyczące sieciowania współpracy międzynarodowej w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz wymiany doświadczeń w oparciu o przykłady współpracy nauki i biznesu w biogospodarce i energetyce. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele regionów i miast partnerskich województwa lubelskiego oraz lokalnych samorządów, m. in. z Holandii i Ukrainy, a także inne organizacje i instytucje z Lubelszczyzny zainteresowane podjęciem współpracy zagranicznej.

ETI – Europejski Tydzień Innowacji jedno z największych wydarzeń w zakresie innowacji oraz inteligentnych specjalizacji w Europie Środkowej, rozpocznie się sesją otwierającą: „Innowacje – inteligentne specjalizacje – współpraca międzyregionalna, perspektywy rozwoju gospodarczego Polski i Europy” w dniu 6 listopada. Podczas panelu otwierającego drugi dzień ETI,  marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski wraz z Rektorami Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz gośćmi z Lubelszczyzny i z zagranicy rozpocznie merytoryczną dyskusję na temat biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Tematami tegorocznych spotkań będą także: cyfryzacja, innowacje w medycynie oraz giełda startupów. Program wydarzenia wraz z możliwością rejestracji są dostępne na stronie.