CIVEEL na ostatniej prostej

Współfinansowany z programu Erasmus+ projekt CIVEEL „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” zbliża się ku końcowi. Na ostatniej prostej wszyscy partnerzy projektu spotkali się we Francji, aby podsumować zrealizowane działania oraz rozważyć perspektywy dalszej współpracy.

Wizyta we Francji była również okazją do promocji rezultatów projektu. W tym celu w dniu 10 lipca 2018 r. w siedzibie Rady Regionalnej Regionu Grand Est w Metz odbyło się spotkanie upowszechniające działania przedsięwzięcia. Lokalni koordynatorzy reprezentujący administracje Regionu Grand Est, Kraju morawsko-śląskiego (Czechy) i Województwa Lubelskiego, jak również przedstawiciele 12 szkół z 3 krajów uczestniczących w projekcie przedstawili osiągnięte rezultaty. Wydarzenie było skierowane do szkół zawodowych, specjalistów ds. współpracy zagranicznej i edukacji. Ponadto w ramach spotkania zaprezentowano podręcznik opisujący osiągnięcia projektu, jego przebieg oraz dokumenty opracowane na rzecz realizacji projektu typu Erasmus+.

Uczestnicy dyskusji podsumowującej rezultaty CIVEEL’a rozmawiali o doświadczeniach zdobytych przez nauczycieli oraz kompetencjach nabytych przez uczniów szkół dzięki mobilnościom w krajach partnerskich. Młodzież miała okazję uczestniczyć w szkoleniach i wizytach studyjnych uzupełniających ich edukację i rozwijających umiejętności zawodowe. Pozwoli im to na łatwiejsze wejście nie tylko na lokalny rynek pracy, ale również europejski. Obecni w Metz uczniowie wielokrotnie podkreślali korzyści, jakie uzyskali dzięki wyjazdom zagranicznym oraz szkoleniom w szkołach i firmach: lepszy poziom języka angielskiego, szersze umiejętności zawodowe, otwartość na nowe wyzwania i ludzi oraz zwiększoną pewność siebie. Aby potwierdzić zdobyte umiejętności i doświadczenie wszyscy uczestnicy mobilności projektu CIVEEL otrzymali certyfikaty EUROPASS MOBILITY.
Projekt zaowocował również zintensyfikowaniem kontaktów pomiędzy placówkami edukacyjnymi krajów partnerskich. Zawodowa Szkoła Transportowo-Komunikacyjna im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie i Lycée Professionnel Alain-Fournier z Verdun już przygotowały i złożyły nowy projekt do programu ERASMUS + w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w magazynach. Również administracje regionalne rozważają opracowanie kolejnych projektów w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i polityki społecznej, które mogłyby uzyskać dofinansowanie z programu ERASMUS+.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld EUR. Projekt CIVEEL został dofinansowany kwotą blisko 160 tys. EUR. i jest realizowany w okresie wrzesień 2017-sierpień 2019.

galeriaGALERIA