Trzecia francusko-polska konferencja na temat współpracy samorządów w Saint-Brieuc

Perspektywy kooperacji pomiędzy polskimi i francuskimi jednostkami samorządu były głównym tematem trzeciej francusko-polskiej konferencji na temat współpracy samorządów w Saint-Brieuc (Francja) w dniach 27-29 czerwca 2018 r. Uczestnicy konferencji będący przedstawicielami samorządów różnego szczebla, instytucji zrzeszających JST, ministerstw, ambasad  i parlamentów z Francji i Polski wspólnie rozmawiali o aktualnych sukcesach i problemach w obszarze współpracy polsko-francuskiej oraz o wyzwaniach na przyszłość. Analizy opierały się na konkretnych przykładach współpracy miast, gmin i regionów partnerskich. Silnie akcentowane były możliwości, jakie oferuje aktualna i przyszła Polityka Spójności oraz jej programy przeznaczone m.in. na wsparcie współpracy zdecentralizowanej. 

W ramach konferencji przedstawione zostały osiągnięcia kontaktów pomiędzy partnerskimi Miastami Lublin i Nancy oraz regionami: Województwem Lubelskim i Regionem Grand Est. Relacje pomiędzy Województwem Lubelskim a partnerami francuskimi, w szczególności Regionem Lotaryngii, mają już wieloletnią tradycję. Podstawą obecnej współpracy jest podpisana w dn. 4 grudnia 2002 r. umowa o współpracy między Województwem Lubelskim i Regionem Lotaryngii. Dnia 1 stycznia 2016 r. zmienił się regionalny podział administracyjny Francji. Wcześniej istniejący Region Lotaryngii wchodzi aktualnie w skład Regionu Grand Est. Na przestrzeni lat pomiędzy partnerami zrealizowano liczne projekty i przedsięwzięcia. W  chwili obecnej partnerzy z Lubelszczyzny i Regionu Grand Est, w kooperacji z Krajem Morawsko-Śląskim (Czechy) wdrażają projekt „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” finansowany z programu Erasmus+. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w wysokości blisko 160 tys. EUR uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z regionów biorących udział w projekcie uzyskali możliwość nawiązania nowych kontaktów z zagranicznymi szkołami o zbliżonym profilu oraz odbycia staży. W projekcie biorą udział szkoły zawodowe kształcące w profilu hotelarskim, chemicznym, transportowym oraz rolniczym z trzech regionów.

Ponadto konferencja była okazją do dyskusji o rozszerzeniu dwustronnej współpracy polsko-francuskiej o udział partnerów ukraińskich. Lubelszczyzna ma w tym zakresie bogate doświadczenie, ponieważ prowadzi długoletnią kooperację z partnerami zza wschodniej granicy. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się przedstawiciele Obwodu Rówieńskiego, partnerskiego regionu Województwa Lubelskiego. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w rozmowach ze swoimi partnerami z Francji i Ukrainy nakreślili kolejne plany kooperacji, wśród których znajduje się m.in. wymiana doświadczeń w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji organizowanego w Lublinie w dniach 17-21 września br.

Jednym z przykładów trójstronnej współpracy polsko-francusko-ukraińskiej jest zawarte w 2018 r. porozumienia o utworzeniu w Lublinie Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego, którego misją będzie prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej dotyczącej problematyki integracji europejskiej. Centrum jest wspólną inicjatywą miast partnerskich Lublina i Nancy, a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Lotaryńskiego oraz trzech uniwersytetów ukraińskich: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza i Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

galeriaGALERIA