1000 lat Brześcia

W stolicy regionu partnerskiego Województwa Lubelskiego na Białorusi, Brześciu, świętowano 1000- lecie istnienie miasta. Obchodom towarzyszył festiwal sztuki ludowej, festiwal teatrów ulicznych, zawody sportowe i pokazy mody. Wśród delegacji m.in. z Holandii, Polski, Rosji, Słowacji i Węgier znaleźli się również przedstawiciele Województwa Lubelskiego.

– Wierzę, że oba narody, które od wieków łączy historia, kultura oraz tradycja, będą sprzyjać wzajemnie korzystnym relacjom oraz dbać o poszanowanie wspólnych interesów na arenie międzynarodowej – podkreślił Sekretarz Województwa Zbigniew Załoga podczas uroczystego spotkania delegacji zagranicznych z merem miasta Brześć, Aleksandrem Rogachukiem.

Spotkanie było okazją do podkreślenia wagi współpracy transgranicznej i jej oddziaływania na społeczności województwa lubelskiego i obwodu brzeskiego. Aleksandr Rogachuk odniósł się do wspólnie realizowanego projektu odtworzenia szlaku wodnego E-40, łączącego Wisłę z Dnieprem, sfinansowanego w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013, a który obecnie jest kontynuowany na szczeblu międzynarodowym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz ministerstwa z Ukrainy i Białorusi.

W ramach wizyty w Obwodzie Brzeskim odbyło się także spotkanie z Zastępcą Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Gennadijem Borysikuem. Głównymi tematami rozmów był rozwój infrastruktury turystycznej w ramach wspólnych inicjatyw transgranicznych oraz dotychczasowe osiągniecia i wyzwania w zakresie dwustronnej współpracy.

Brześć to największy ośrodek kultury polskiej na Białorusi. Znajduje się tutaj Konsulat Generalny RP a samo miasto należy do Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”. Województwo Lubelskie współpracuje z Obwodem brzeskim na podstawie umowy od 2000 r. Od grudnia 2017 r. turyści z Polski mogą do 10 dni przebywać w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” oraz „Kanał Augustowski”. Więcej szczegółów tutaj.

galeriaGALERIA